สสจ.กาญจน์ประชุมภาคีเครือข่ายการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565

Spread the love

สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสาธารณสุขประจำฤดูกาลและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกับสื่อมวลชนทุกแขนง จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมมะลิวัลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้อง โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสาธารณสุขประจำฤดูกาลและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกับสื่อมวลชนทุกแขนง จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

โดยนายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในช่วง “นพ.สสจ.พบสื่อมวลชน” เพื่อความร่วมมือของภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาการดำเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สร้างการรับรู้ความเข้าใจ เรื่อง กัญชาทางการแพทย์

ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดประโยชน์สูงสุด สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดกาญจนบุรี ย้ำมาตรการ 2U ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ผลงานเด่นการดำเนินงาน To Be Number One จังหวัดกาญจนบุรี และการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารร่วมกับภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้อง

นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต่อไปว่า การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นยังมีความจำเป็น รวมทั้งการใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง ขอความร่วมมือประชาชนมารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ย้ำภูมิคุ้มกันลดลงตามเวลาต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่ม 608

รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ จึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการป่วยหนักและเสียชีวิต รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการ 2U อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อไม่ให้เกิดการระบาดเป็นระลอกใหญ่หรือเป็นกลุ่มก้อนและแพร่เชื้อไปยังกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin