อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะฯจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารพร้อมมอบสิ่งของให้นักเรียน โรงเรียนบ้านท่ามะนาว

Spread the love

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารพร้อมมอบสิ่งของให้นักเรียน โรงเรียนบ้านท่ามะนาว

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพิชัย ปานแก้ว สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเพื่อสังคมเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนการสอน และเงินสมทบปรับปรุงห้องเรียน ให้กับโรงเรียนบ้านท่ามะนาว ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ตลอดจนเป็นกิจกรรมทางสังคม เพื่อตอบแทนให้กับสังคมและส่วนรวมโดยร่วมกันมอบสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับนักเรียน อาทิ เช่น กระเป๋าเป้ เสื้อกันฝน อุปกรณีฬา เครื่องปริ้นเตอร์ หญ้าเทียม รั้วตาข่าย เงินทุนสมทบปรับปรุงห้องเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียน โดยมี นางละมัย ปานกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะนาว คณะครู และผู้ปกครองให้ต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว มีเขตบริการ 2 หมู่บ้านคือ หมู่ 2 บ้านท่ามะนาว และหมู่ 8 บ้านวังจาน มีนักเรียนจํานวน 60 คน เปิดการสอน 8 ห้องเรียน ประกอบด้วย ชั้นอนุบาล ระดับ 2-3 จำนวน 2 ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาระดับ 1 – 6 จํานวน 6 ห้องเรียน บุคลากรของโรงเรียน จำนวน 6 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน 3 คน ครูจ้างสอน 1 คน บุคลากรอื่น ๆ 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 9 คน

และนอกจากการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ แล้ว ขบวนการสหกรณ์ ในจังหวัดกาญจนบุรี ยังได้รวมกันจัดกิจกรรม โดยการเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนการสอน และเงินทุนสมทบปรับปรุงห้องเรียน ให้กับเด็กนักเรียน ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกาญจนบุรี

ร่วมกันดำเนินกิจกรรม 1 จังหวัด 1 ความดีเพื่อแม่ ภายใต้โครงการ “สหกรณ์ไทย ร่วมใจทําดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin