Posted in ข่าวทั่วไป สาธารณสุข

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี ชื่นชม เป็นศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “รับผิดชอบ มีน้ำใจ ใฝ่พอเพียง” นำไปสู่การปฏิบัติ

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ …

Continue Reading... องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี ชื่นชม เป็นศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “รับผิดชอบ มีน้ำใจ ใฝ่พอเพียง” นำไปสู่การปฏิบัติ
Posted in ข่าวทั่วไป สาธารณสุข

สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีขอความร่วมมือประชาชนป้องกันโรคไข้เลือดออก ย้ำมาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก…

Continue Reading... สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีขอความร่วมมือประชาชนป้องกันโรคไข้เลือดออก ย้ำมาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค
Posted in ข่าวทั่วไป สาธารณสุข

สมัชชาสุขภาพจ.กาญจนบุรีประชุมกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติจังหวัดครั้งที่ 3

สมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบ…

Continue Reading... สมัชชาสุขภาพจ.กาญจนบุรีประชุมกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติจังหวัดครั้งที่ 3
Posted in ข่าวทั่วไป สาธารณสุข

จังหวัดกาญจนบุรีให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ชิโนฟาร์ม” แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

เนื่องด้วย สมเด็จพระเจ้าน…

Continue Reading... จังหวัดกาญจนบุรีให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ชิโนฟาร์ม” แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง
Posted in ข่าวทั่วไป สาธารณสุข

สสจ.กาญจนบุรีประชุมภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน 2/2564

30 มิถุนายน 2564 เวลา 09….

Continue Reading... สสจ.กาญจนบุรีประชุมภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน 2/2564
Posted in ข่าวทั่วไป สาธารณสุข

สสจ.กาญจนบุรี แนะใช้วัคซีนใจ สู้ภัยโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน

นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรื…

Continue Reading... สสจ.กาญจนบุรี แนะใช้วัคซีนใจ สู้ภัยโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
Posted in สาธารณสุข

สาธารณสุขกาญจนบุรี สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ New Normal

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก…

Continue Reading... สาธารณสุขกาญจนบุรี สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ New Normal
Posted in สาธารณสุข

กาญจนบุรี…ผู้ตรวจฯ และผอ.รพ.พหลฯยืนยันว่ายังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกาญจนบุรี

เพจเฟซบุ๊กของโรงพยาบาลพหล…

Continue Reading... กาญจนบุรี…ผู้ตรวจฯ และผอ.รพ.พหลฯยืนยันว่ายังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกาญจนบุรี
Posted in สาธารณสุข

สสจ.กาญจนบุรีเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม “โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019”

นพ.นิพนธ์  พัฒนกิจเรือง น…

Continue Reading... สสจ.กาญจนบุรีเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม “โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019”
Posted in สาธารณสุข

สสจ.กาญจนบุรีเตรียมพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยกรณีเหตุรุนแรงในโรงพยาบาลและห้องฉุกเฉิน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 …

Continue Reading... สสจ.กาญจนบุรีเตรียมพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยกรณีเหตุรุนแรงในโรงพยาบาลและห้องฉุกเฉิน