99370
Posted in การศึกษา กีฬา ข่าวทั่วไป

ส.ส.กาญจนบุรี เขต 2 ! เปิดการแข่งขันฟุตบอล สพม. 4 ภาค “แชมป์ชนแชมป์”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ…

Continue Reading... ส.ส.กาญจนบุรี เขต 2 ! เปิดการแข่งขันฟุตบอล สพม. 4 ภาค “แชมป์ชนแชมป์”
80443
Posted in ข่าวทั่วไป การศึกษา

มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับ 8 หน่วยงาน ลงนามข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่ายอาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร…

Continue Reading... มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับ 8 หน่วยงาน ลงนามข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่ายอาเซียนศึกษา
kmc 20220406 122607
Posted in การศึกษา ข่าวทั่วไป

” เผาถ่านอย่างไร ช่วยลดผลกระทบควันพิษ ต่อชุมชน แถมได้ผลิตภัณฑ์น้ำส้มควันไม้มาใช้ประโยชน์ ”

“อาจารย์ ม.มหิดล สาขาวิศว…

Continue Reading... ” เผาถ่านอย่างไร ช่วยลดผลกระทบควันพิษ ต่อชุมชน แถมได้ผลิตภัณฑ์น้ำส้มควันไม้มาใช้ประโยชน์ ”
69640
Posted in การศึกษา ข่าวทั่วไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับ เครือข่ายด้านบริการวิชาการติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิ…

Continue Reading... สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับ เครือข่ายด้านบริการวิชาการติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
68694
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษา

องคมนตรีเปิดอาคารปฏิบัติการฐานสมรรถนะวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่กาญจนบุรี

องคมนตรีเปิดอาคารปฏิบัติก…

Continue Reading... องคมนตรีเปิดอาคารปฏิบัติการฐานสมรรถนะวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่กาญจนบุรี
63912
Posted in ข่าวทั่วไป การศึกษา วัฒนธรรม

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา นำนักเรียนแลกเปลี่ยนร่วมกับนักศึกษาทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ วัดพระธาตุโป่งนก

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัด…

Continue Reading... วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา นำนักเรียนแลกเปลี่ยนร่วมกับนักศึกษาทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ วัดพระธาตุโป่งนก
62945
Posted in ข่าวทั่วไป การศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว…

Continue Reading... วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564
23497
Posted in ข่าวทั่วไป การศึกษา

มรภ.กาญจนบุรี MOU ร่วมกับ บมจ. ซีพี ออลล์ พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร…

Continue Reading... มรภ.กาญจนบุรี MOU ร่วมกับ บมจ. ซีพี ออลล์ พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
S 142082222
Posted in ข่าวทั่วไป การศึกษา

ม.มหิดล จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี

ม.มหิดล จัดประชุมคณะกรรมก…

Continue Reading... ม.มหิดล จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี
2176916
Posted in ข่าวทั่วไป การศึกษา

U2T สวนสุนันทา จัดอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย (กล้วยเบรคแตก)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ…

Continue Reading... U2T สวนสุนันทา จัดอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย (กล้วยเบรคแตก)