Posted in กาญจนบุรี การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายลงนามความร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร…

Continue Reading... มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายลงนามความร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษา
Posted in การศึกษา ข่าวทั่วไป

บจก. ถุงสตังส์ กรุ๊ป จัดโครงการ “English We Like” เพิ่มพูนความรู้ฝึกทักษะพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชน

บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำ…

Continue Reading... บจก. ถุงสตังส์ กรุ๊ป จัดโครงการ “English We Like” เพิ่มพูนความรู้ฝึกทักษะพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชน
Posted in กาญจนบุรี การศึกษา

บจก. ถุงสตังส์ กรุ๊ป จัดโครงการ “English We Like” เพิ่มพูนความรู้ฝึกทักษะพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชน

บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำ…

Continue Reading... บจก. ถุงสตังส์ กรุ๊ป จัดโครงการ “English We Like” เพิ่มพูนความรู้ฝึกทักษะพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชน
Posted in กาญจนบุรี การศึกษา

มรภ.กาญจนบุรีจัดนิทรรศการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมสู่การยกระดับผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร…

Continue Reading... มรภ.กาญจนบุรีจัดนิทรรศการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมสู่การยกระดับผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
Posted in การศึกษา ข่าวทั่วไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดงาน “First Year of Journey of Western SAFE Park”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิ…

Continue Reading... สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดงาน “First Year of Journey of Western SAFE Park”
Posted in การศึกษา ข่าวทั่วไป

โรงเรียนวิสุทธรังษีจังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566“สัมมาคารวะ ปูชนียคณาจารย์”

โรงเรียนวิสุทธรังษีจังหวั…

Continue Reading... โรงเรียนวิสุทธรังษีจังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566“สัมมาคารวะ ปูชนียคณาจารย์”
Posted in การศึกษา

นักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี ผ่านระบบออนไลน์

นักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขต…

Continue Reading... นักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี ผ่านระบบออนไลน์
Posted in การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีชี้แจง! หลังโซเชียลวิจารย์ยับทัวร์ดูงานญี่ปุ่น

โซเชียลวิจารณ์ยับทัวร์ดูง…

Continue Reading... มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีชี้แจง! หลังโซเชียลวิจารย์ยับทัวร์ดูงานญี่ปุ่น
Posted in การศึกษา ข่าวทั่วไป

นักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ส่งมอบป้ายสถานที่ท่องเที่ยวให้กับชุมชน เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวไทย

นักศึกษา ม.มหิดล   วิทยาเ…

Continue Reading... นักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ส่งมอบป้ายสถานที่ท่องเที่ยวให้กับชุมชน เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวไทย
Posted in การศึกษา ข่าวทั่วไป

ครบรอบ “49 ปี” วันสถาปนาโรงเรียนเทพมงคลรังษี

โรงเรียนเทพมงคลรังษีทำบุญ…

Continue Reading... ครบรอบ “49 ปี” วันสถาปนาโรงเรียนเทพมงคลรังษี