เศรษฐกิจพอเพียง! ทต.บางสมัคร ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองสามพราน

Spread the love

เศรษฐกิจพอเพียง! ทต.บางสมัคร ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองสามพรานอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านหนองสามพราน ผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองสามพรานเปิดศูนย์ ฯ การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

22 กรกฎาคม 2565 ที่ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองสามพราน ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง กาญจนบุรี นายพิเชฐ เจริญพร อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านหนองสามพราน ผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองสามพรานให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายปริญญา จันทร์ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลบางสมัคร พร้อมคณะผู้บริหารฯ นำคณะฯร่วมศึกษาดูงานใน “โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพตำบลบางสมัคร” ระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2565 จำนวน 200 คน

เข้าศึกษาดูงานพร้อมฟังบรรยายการมีชีวิตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายพิเชฐ เจริญพร อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านหนองสามพราน ผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองสามพราน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

ภายหลังการบรรยายคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ และผลผลิตชุมชนที่นำมาออกร้านในศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองสามพราน เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

จากนั้นนายพิเชฐ เจริญพร นำคณะศึกษาดูงานข้าชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ ฐานการเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงไก่ไข่  การเลี้ยงเป็ด สวนไผ่ และฐานการปลูกพืชผักสวนครัวแบบผสมผสาน ได้รับความสนใจจากคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก

สำหรับศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองสามพราน เป็นศูนย์ฯที่เปิดให้เข้าศึกษาดูงานการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงชีวิตอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรเป็น

ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน โดยคำนึงถึงความพอประมาณความ มีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ รอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจ

และการกระทำสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ ทุกด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี โดยผู้เข้าศึกษาดูงานจากศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองสามพรานสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

ภาพ-ข่าว: น้ำริน พี่โด่ง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin