สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีจัดงานจำหน่ายของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดกาญจนบุรี

Spread the love

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีจัดงานจำหน่ายของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดกาญจนบุรี นำสินค้าเกษตร อาหารสด อาหารแปรรูปจากเกษตรกรโดยตรงมาจำหน่ายให้ประชาชนได้เลือกซื้อ ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ที่ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานเปิดงานจำหน่ายของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายประสาน ปานคง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมงานฯ  ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี  สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีจัดงานจำหน่ายของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน โดยการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของจังหวัดกาญจนบุรีและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

การจัดงานจำหน่ายของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดกาญจนบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565  เวลา 08.00-14.00 น. ที่ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับกิจกรรมภายในงานเป็นการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

โดยเกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปมาจำหน่ายภายในงานฯ จำนวน 48 บูธ มีทั้งอาหารสด อาหารแปรรูป พืชผลทางการเกษตร และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายในงาน เช่น การจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษนาทีทอง  การกด Like และ กด Shere เพจสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแลกคูปองเงินสดสำหรับซื้อสินค้าภายในงาน เป็นต้น

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้ง การคัดกรอง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างด้วย

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin