อบจ.กาญจนบุรีจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ท้องที่ ท้องถิ่น ประจำปี 2565

Spread the love

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ท้องที่ ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565

วันที่ 20 มิถุนายน 2565  สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ท้องที่ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

โดยมีนายอนันท์ ดิษฐศิริ ปลัดอบจ.กาญจนบุรีกล่าวรายงานการจัดการแข่งขันฯ พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ แม้นทิม รองนายกอบจ.กาญจนบุรี,นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์ รองนายกอบจ.กาญจนบุรี

,คุณพลอย ธนิกุล  เลขานุการนายกอบจ.กาญจนบุรี ,นายวิษณุ บุญญรัตน์ เลขานุการนายกอบจ.กาญจนบุรี,นายธานาวัต การพาณิช  เลขานุการนายกอบจ.กาญจนบุรี,

นายจรันต์ ยิ่งภิญโญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี,กำนันแสนชัย ถิ่นกาญจน์วัฒนา  นายกสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดกาญจนบุรี

,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น นักกีฬา เข้าร่วมจำนวนมาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ท้องที่ ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) และสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง

และมีจิตใจที่แจ่มใส ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีและร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าไปในทิศทางเดียวกัน

อีกทั้งเพื่อพัฒนาและยกระดับการกีฬาของจังหวัดกาญจนบุรีให้สูงขึ้น ในการแข่งขันกีฬาแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นประชาชนทั่วไป และรุ่นอาวุโส

การแข่งขันเซปัคตะกร้อชาย การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง และ การแข่งขันเปตอง โดยมีนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 800 คน ครอบคลุมทั้ง 13 อำเภอภายในจังหวัดกาญจนบุรี

ภาพ-ข่าว : น้ำริน พี่โด่ง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin