นอภ.เมืองกาญจน์ร่วมกับกำนันช่องสะเดา! หารือแนวทางแก้ไขปัญหาช้างป่า และปัญหาการใช้พื้นที่ขอบอ่างเขื่อนท่าทุ่งนา

Spread the love

นายอำเภอเมืองกาญจนบุรีร่วมกับกำนันช่องสะเดา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหาแนวแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ขอบอ่างเขื่อนท่าทุ่งนา และผลกระทบปัญหาช้างป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมเขื่อนท่าทุ่งนา ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายวสันต์ สุนจิรันต์ กำนันช่องสะเดา

นายไพฑูรย์ สมบูรณ์ชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ (2) นายประกิจ รัตนะ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา นายประวัฒน์ พวงทอง หัวหน้าอุทยานเอราวัณ นายสุทธิชัย โผภูเขียว ผู้ช่วยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสลักพระ

ร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ขอบอ่างเขื่อนท่าทุ่งนา และผลกระทบปัญหาช้างป่าในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ โดยมีผู้แทนอบต.ช่องสะเดา ผู้แทนอบต.วังด้ง ผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์-สารวัตรกำนัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมาก

ด้านนายวสันต์ สุนจิรันต์ กำนันช่องสะเดา กล่าวในที่ประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนประกอบด้วย 3 ประเด็นหลักได้แก่ 1.ปัญหาการใช้พื้นที่ขอบอ่างเขื่อนท่าทุ่งนา กรณีการเปิด-ปิดท้ายเขื่อนท่าทุ่งนา

ที่ทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ท้ายเขื่อนท่าทุ่งนาได้รับผลกระทบ 2.ปัญหาผลกระทบช้างป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ กรณีประชาชนตำบลช่องสะเดาและตำบลวังดังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากปัญหาช้างป่า

บุกรุกที่ทำกิน ทำร้ายชีวิต และทรัพย์สินตลอดจนพืชผลพืชสวน พืชไร่ทางการเกษตร และทรัพย์สินของประชาชน สถานศึกษา และวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพรรณพืช และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ไม่เข้ามาดูแลแก้ไข และ3.ปัญหาพื้นที่ที่ดินทับซ้อนตำบลช่องสะเดาและตำบลวังด้ง ที่เป็นปัญหาในด้านการครอบครอง การขอออกเอกสารสิทธิ์  เพื่อให้ชาวบ้านมีที่อยู่อาศัย ประกอบอาชีพในการดำรงชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้จากการหารือร่วมกันได้รับการเสนอแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาในแต่ละประเด็นโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในส่วนของความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนท่าทุ่งนาที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาในส่วนที่ผู้นำท้องถิ่นเสนอ รวมทั้งการหาแนวทางเร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบช้างป่าด้วยการบูรณาการกับภาคส่วนหาแนวทางทั้งการป้องกัน รวมทั้งการเยียวยาหลังได้รับความเสียหาย นอกจากนี้

ในส่วนของปัญหาที่ดินซับซ้อน การออกเอกสารสิทธิ์ ที่อยู่อาศัยรวมทั้งที่ทำกิน จากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าประชุมเพื่อหาข้อพิสูจน์ สำรวจ และหาข้อเท็จจริงโดยจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้องต่อไป

ภาพ-ข่าว:น้ำริน-พี่โด่ง

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin