สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี เปิดอบรมหลักสูตร “นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่” (Young FTI Kanchanaburi)รุ่นที่ 1

25278
Spread the love

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีเปิดอบรมหลักสูตร“นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่” (Young FTI Kanchanaburi)รุ่นที่ 1ครั้งแรกของจังหวัดกาญจนบุรี หลักสูตรที่ช่วยส่งเสริมนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ในการพัฒนาตนเอง ดึงศักยภาพของเด็กรุ่นใหม่ ออกมาพิสูจน์ให้เห็นว่า “เด็กรุ่นใหม่ ทำได้”IMG 4793

วันที่ 27 มกราคม 2565 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่” (Young FTI Kanchanaburi) รุ่นที่ 1 โดยมีคุณปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานฯIMG 4777

พร้อมด้วยนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสุรชัย โสตถีวรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีIMG 4736

หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่” (Young FTI Kanchanaburi) รุ่นที่ 1และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมจำนวนมาก ณ ห้องประชุมอาเซียน 1 โรงแรมพีลูส อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

IMG 4780

คุณปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า หลักสูตร Young FTI Kanchanaburi ถือเป็นการก่อตั้งและจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นหลักสูตรที่จะช่วยส่งเสริมให้นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่IMG 4798

ที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตนเองได้เข้ามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มเติม อีกทั้ง หลักสูตรนี้ ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คนรุ่น ใหม่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็น เสนอมุมมองใหม่ ได้เต็มที่ และนำแนวคิดที่จะช่วยกันพัฒนาภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมของจังหวัด และของประเทศ มาขับเคลื่อนให้เจริญก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

IMG 4829

หลักสูตร Young FTI Kanchanaburi รุ่นที่ 1 ได้คัดสรรวิทยากร และ ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของประเทศ มาทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ อันเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จในธุรกิจ อุตสาหกรรม โดยเนื้อหาที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้จากหลักสูตรIMG 4805

จะครอบคลุมหลากหลายสาขาความรู้ ทั้งด้านธุรกิจ เทคโนโลยี, โลจิสติกส์, การบริหารคน และ Mindset เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ควรรู้ รวมถึงจะได้รับฟัง Success Case จากนักธุรกิจชั้นนำ ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว ตลอดจนไม่ลืมที่จะปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เข้าอบรมได้ทำร่วมกัน ตลอดหลักสูตรเพื่อให้เกิดประสบการณ์ครบทุกมิติอย่างแท้จริงIMG 4819

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้หลักสูตรดังกล่าวจึงไม่ใช่เป็นเพียงหลักสูตรอบรมทั่วไป เพราะเรากำลังจะทำหน้าที่อันสำคัญยิ่ง นั่นคือ หน้าที่ในการสร้างนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพIMG 4848

สนับสนุนการแสดงความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์ และยังเป็นการสร้างเครือข่ายให้เกิดการเชื่อมโยงเป็นพันธมิตร ทางธุรกิจ อุตสาหกรรมระหว่างกันในอนาคต ทั้งหมดนี้เพื่อ ติดอาวุธทางความคิด ให้รอบด้าน สร้างองค์ความรู้IMG 4851

เสริมความสามารถให้แข็งแกร่ง และเตรียมความพร้อมให้กล้า ที่จะก้าวข้ามความท้าทาย เพื่อดึงศักยภาพของเด็กรุ่นใหม่ ออกมาพิสูจน์ให้เห็นว่า “เด็กรุ่นใหม่ ทำได้” และจะเป็นหลักสูตรที่ช่วยสร้างความมั่นคง และพัฒนา

IMG 4853

ให้กับจังหวัดกาญจนบุรี โดยการสร้างนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ อันเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีให้ดียิ่งขึ้นไป

IMG 4861ทั้งนี้นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสุรชัย โสตถีวรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง มอบช่อดอกไม้ให้นายประวิทย์ ประเสริฐสุข ในโอกาสได้รับตำแหน่งประธาน Young FTI Kanchanaburi  รุ่นที่ 1

IMG 4868

พร้อมด้วยคุณปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสนับสนุน

IMG 4887

สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Young FTI Kanchanaburi รุ่นที่ 1 รวมทั้งผู้เข้าร่วมงาน วิทยากร และแขกผู้มีเกียรติได้ผ่านการคัดกรองตรวจ ATK ผ่านเป็นที่เรียบร้อยและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19อย่างเคร่งครัด

ภาพ :โด่ง /ข่าว : น้ำริน

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin