มรภ.กาญจนบุรี MOU ร่วมกับ บมจ. ซีพี ออลล์ พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

23497
Spread the love

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง เพื่อร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

155609

วันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

155616

พร้อม ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.มงคล พัชรวงศ์สิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์ชนันธิพัฒน์ พรหมสนธิ์

155614

เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทองกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

23498

โดยมีนายวิวัฒน์ บุญเจริญ ผู้จัดการทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคลกระจายสินค้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทองเป็นผู้ลงนามร่วม

155612

สำหรับการลงนามในครั้งนี้เพื่อร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สูงขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

155610

และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ทั้งภาคการผลิตและบริการในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin