สนง.พาณิชย์จ.กาญจนบุรีเปิดจำหน่ายเนื้อหมู เนื้อไก่ และสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกในงาน“พาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน เชื่อมโยงการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ จังหวัดกาญจนบุรี”

23398
Spread the love

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีเปิดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกในงาน “พาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน เชื่อมโยงการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ จังหวัดกาญจนบุรี” ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2565 เพื่อบรรเทาปัญหาค่าครองชีพครัวเรือนในปัจจุบันที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ท่านจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์)

698

วันที่ 25 มกราคม 2565  เวลา 09.30 น.ที่ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี นายรณภพ  เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดงาน “ พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน เชื่อมโยงการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ ” จังหวัดกาญจนบุรี664

โดยมีนายผกายเนติ์  เล่งอี้ พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย นายฉัตรพันธ์  เดชกิจสุนทร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ  สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานจำนวนมาก668 1

นายผกายเนติ์  เล่งอี้ พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัญหาค่าครองชีพครัวเรือนในปัจจุบันที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในภาพรวม รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ท่านจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์)669

ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและมีความห่วงใยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน  จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จังหวัดกาญจนบุรี โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี คณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด  (เซลส์แมนจังหวัด) กาญจนบุรี รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี667 1

670 1

จึงได้บูรณาการจัดงาน “พาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน เชื่อมโยงการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ จังหวัดกาญจนบุรี” ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2565 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ รวมถึงสินค้าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี692

659 1

ในการบรรเทาภาระค่าครองชีพ รวมถึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี  ภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น น้ำมันพืชปาล์ม ข้าวสาร  น้ำตาลทราย สินค้าในกลุ่มเนื้อสัตว์ ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา695

ผลิตภัณฑ์จากไก่และปลาแปรรูป  ไข่ไก่ ในราคาถูกกว่าท้องตลาด เช่น หมูเนื้อแดง กิโลกรัมละ 150 บาท นอกจากนี้ยังมีสินค้าชุมชน สินค้าเกษตร  เกษตรแปรรูป จากเกษตรกร โดยมีผู้ประกอบการจังหวัดกาญจนบุรี นำสินค้ามาร่วมจำหน่ายในงาน จำนวน 20 ราย666 1

รวมสินค้ากว่า 70 รายการ มาลดราคาเป็นพิเศษเพื่อชาวกาญจนบุรี โดยการจัดงานได้คำนึงถึงและได้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ประชาชนให้ความสนใจมาเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด  ช่วยลดรายจ่ายได้เป็นอย่างมาก และมีความต้องการให้จัดจำหน่ายสินค้าต่อไปอีกด้วย

652 1

ภาพ-ข่าว : น้ำริน กะ พี่โด่ง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin