คณะผู้บริหาร บจก.สยามคราฟท์อุตสาหกรรม (โรงงานวังศาลา) และ บจก.ไทยเคนเปเปอร์ มอบของขวัญเทศกาลปีใหม่

Spread the love

คณะผู้บริหาร บจก.สยามคราฟท์อุตสาหกรรม (โรงงานวังศาลา) และ บจก.ไทยเคนเปเปอร์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมมอบกระเช้าและของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รับมอบกระเช้าของขวัญจากนายสหรัฐ พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงงานวังศาลา บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด พร้อมด้วยนายวิจัย หอมศักดิ์มงคล ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด

นายบัญชา พัฒนวิบูลย์ ผู้จัดการส่วนบริหาร บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานวังศาลา) นายยงยุทธ สุภาเนตร ผู้จัดการส่วนบริหาร บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด เนื่องในโอกาสเทศกาลวันปีใหม่

จากนั้น นายสหรัฐ พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงงานวังศาลา บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด และคณะ เข้าพบนายกองเอกพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายรณภพ เวียงสิมมา ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี และนายอธิสรรค์ อินทร์ตรา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อมอบของขวัญและร่วมสวัสดีปีใหม่ ในเทศกาลวันปีใหม่เช่นกัน

ทั้งนี้นายสหรัฐ พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงงานวังศาลา บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด และคณะ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายรณภพ เวียงสิมมา ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี โดยเข้าปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 4 มกราคม 2565 นี้เป็นต้นไป

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin