สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันรายการ International Mountain Marathon 2022

Spread the love

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายและกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพนักกีฬาไทย ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันรายการ International Mountain Marathon 2022

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พลเอก ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี ประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันรายการ International Mountain Marathon 2022

พร้อมด้วย ดร.นพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายสินาด รุ่งจรูญ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี ดร.จุฬา เอี๋ยวภูเก็ต ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ TACT Team for best sports group

นางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกาญจนบุรี นายไพฑูรย์ สมบูรณ์ชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์-2 นายสกล อักษรธนาวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-2 โดยมีแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนเข้าร่วมฯ

พลเอก ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนอง และ สำนักงานเครือข่ายและกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพนักกีฬาไทย

ร่วมกันจัดการแข่งขันรายการ International Mountain Marathon 2022 ซึ่งจะจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 4 รายการ ใน 3 จังหวัด ดังนี้สนามที่ 1 วันที่ 9 มกราคม 2565 ณ สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สนามที่ 2 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี สนามที่ 3 วันที่ 13 มีนาคม 2565 ณ เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี สนามที่ 4 วันที่ 10 เมษายน 2565 สวนสาธารณะรักษะวารินจังหวัดระนอง

โดยการจัดการแข่งขันฯมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดหลังจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และจัดหารายได้ เพื่อสนับสนุนนักกีฬาของจังหวัดต่างๆ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติ

นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี  กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดการแข่งขันครั้งนี้ คณะทำงานให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับมาตรการการป้องกันการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทีมงานได้กำหนดมาตรการการคัดกรองอย่างเข้มข้น โดยในการรับ จะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน Certificate Vaccine อย่างน้อย 2 เข็ม และผลตรวจ ATK ก่อน เข้าร่วมการแข่งขัน 72 ชั่วโมง เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin