ผู้ว่ากาญจน์เปิดงานของดีบ้านฉัน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 4

Spread the love

14 ธ.ค.61 เวลา 09.00 น.นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานของดีบ้านฉัน อำเภอท่ามะกา ครั้งที่ 4 โดยมี นายสมปอง คำเที่ยง นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่นลำพระยา ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอท่ามะกา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ

พร้อมด้วยนายกิตตินันท์ อรรถบทนายอำเภอท่ามะกา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอท่ามะกา ประชาชนชาวอำเภอท่ามะกา เข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยมีนายไพโรจน์ นันทพรหมมา นายกอบต.พงตึก นายพรเทพ วันเพ็ญ กำนันตำบลพงตึกให้การต้อนรับ ณ บริเวณริมน้ำวัดดงสัก ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561

นายสมปอง คำเที่ยง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอท่ามะกา กล่าวว่า ด้วยสภาวัฒนธรรมอำเภอท่ามะกา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงานของดีบ้านฉัน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 4

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่สืบไป  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจในความต่างของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี ชุมชนมีความเข้มแข็ง

และประเทศชาติเจริญก้าวหน้า  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน สร้างความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในจังหวัด รวมถึงการสร้างพื้นที่ในการนำเสนอการแสดงออกของวัฒนธรรมแต่ละตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอท่ามะกาให้มีความหลากหลายอีกด้วย

โดยการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวประเพณี การแสดงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละตำบล การจัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละตำบลและการแสดงผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของแต่ละตำบล ของอำเภอท่ามะกา

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin