สหกรณ์ จ.กาญจนบุรี ร่วมกับ รร.ตชด.วัดสุธาสินี จัดงาน “ 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน” ประจำปี 2566

Spread the love

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกาญจนบุรี จัดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน” ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนและเผยแพร่กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียนให้เป็นที่แพร่หลาย

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผู้กำกับการกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

เป็นประธานงาน “7  มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566 จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ด.ต.หญิง สุวดี เซี่ยงรอด ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายพิชัย ปานแก้ว สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกาญจนบุรี นักเรียน ร่วมกิจกรรมฯ

ด.ต.หญิง สุวดี เซี่ยงรอด ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี กล่าวว่า การนำการสหกรณ์สู่สถานศึกษา เริ่มต้นจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ต่อมาได้ขยายผลสู่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยจัดอบรมเรื่องการสหกรณ์แก่ครูผู้สอน พัฒนาคู่มือการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และปี พ.ศ.2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์อนุมัติจัดกิจกรรม “วันสหกรณ์นักเรียนครั้งแรกในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมพริบพรีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ต่อมาได้กำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์นักเรียน โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่จัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียนเป็นประจำทุกปี

สำหรับงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566” จังหวัดกาญจนบุรี จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนและเผยแพร่กิจกรรมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนและเผยแพร่กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียนให้เป็นที่แพร่หลาย โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

กิจกรรมนิทรรศการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์และสื่อการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี กิจกรรมนิทรรศการความรู้ด้านการสหกรณ์ 7 ประเภท โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี และด้านการจัดทำบัญชี โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

กิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความด้านการสหกรณ์ หัวข้อ“ประโยชน์การใช้สหกรณ์ในโรงเรียน” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมเล่นเกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัลที่แสดงออกถึงความสามารถของนักเรียนที่ประยุกต์จากการจัดการเรียนการสอนการสหกรณ์

กิจกรรมเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งไอศกรีม โดยขบวนการสหกรณ์ และสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และกิจกรรมสอยดาวชิงรางวัล กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี เป็นอย่างมาก

ภาพ-ข่าว : น้ำริน พี่โด่ง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin