ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จ.กาญจนบุรีตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการที่จ้างแรงงานต่างด้าวเข้าทำงาน

Spread the love

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการที่จ้างแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 21 มีนาคม 2566 ที่ บริษัทริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

เดินทางมาตรวจราชการเพื่อติดตามการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมพูดคุยกับผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว

จากนั้นผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการที่จัดจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานที่บริษัทฯ เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ การตรวจคัดกรองเบื้องต้น การบังคับใช้แรงงาน การค้ามนุษย์ด้านแรงงานในแรงงานต่างด้าวตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การตรวจคัดกรอง (SOP) โดยกำชับให้ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมมือกับสถานประกอบการในการดูแลคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างแรงงานต่างด้าวให้ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกับแรงงานไทย เช่น อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

การรักษาพยาบาล การทำประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสวัสดิการจากสถานประกอบการอย่างเป็นธรรม และเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดลำดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเดิมอีกด้วย

ทั้งนี้ นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงแรงงาน ให้มาตรวจเยี่ยม มาตรฐาน (Standard Operating Procedure) หรือ SOP

ให้เป็นไปตามกลไก และสำหรับสถานการณ์ภาพรวมในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นสถานการณ์ที่ดีอยู่ในขั้นถึงดีมาก ซึ่งอาจจะมีประเด็นปัญหาปลีกย่อยอยู่บ้าง โดยได้แนะนำ และให้ดำเนินการแก้ไขต่อไป และได้ฝากให้ผู้ประกอบการแรงงานที่จะจ้างแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายเพราะจะได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin