วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแควมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Spread the love

วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแควมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2565

23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.นางสิริรัตน์ พูลผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว ประธานมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

โดยมีนายวรภพ ไพรวัลย์  รองผู้อำนวยการฝ่านบริหารทรัพยากรวิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยนายศาสตราวุฒิ ชมชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว

นายพลฤทธิ์ ธรรมสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว นายภัทรวุฒิ พานิชเลิศ ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา ร่วมในพิธี และร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จบหลักสูตร ณ วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

นางสิริรัตน์ พูลผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว มอบเกียรติบัตรเรียนดีเยี่ยม(เหรียญทอง) เกียรติบัตรเรียนดี (เหรียญเงิน) และเกียรติบัตรความประพฤติดี ระดับ ปวช.และปวส.พร้อมมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

และกล่าวให้โอวาท แสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กระทั่งสำเร็จการศึกษาและได้นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนาชีวิตหน้าที่การงานให้ประสบผลสำเร็จต่อไป

วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแควจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยในปีการศึกษา 2565 มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 97 คน

ได้แก่สาขางานการบัญชี สาขางานดิจิทัลมีเดีย สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม และสาขางานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 203 คน

ได้แก่สาขางานการบัญชี สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานยานยนต์ สาชางานไฟฟ้ากำลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานดนตรี สาขาการโรงแรม และมีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 20 คน แผนกวิชาตัดผมชาย

ภาพ-ข่าว : น้ำริน พี่โด่ง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin