450 วิสาหกิจกัญชาทางการแพทย์ จัดสัมมนาวิชาการ “กัญชาทางการแพทย์  World Weed West”

Spread the love

5 สส.พชปร.จับมือ 450 วิสาหกิจกัญชาทางการแพทย์ เปิดงานสัมมนาวิชาการ “กัญชาทางการแพทย์  World Weed West” ที่วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี เปิดโชว์ต้นกัญชาคุณภาพดีเยี่ยมผลิตยารักษาโรค

วันที่ 17 พ.ย.65 เวลา 09.30 น. ที่ วิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ สส.กาญจนบุรี เขต 1 และ ประธานกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนฯ และประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนฯ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ World Weed West” การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปลูกกัญชาทางการแพทย์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย การจัดการ

โดยมี นายอัฎฐพล โพธิพิพิธ ส.ส.กาญจนบุรี เขต 5 นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ สส.กาญจนบุรี เขต 3 นายมณเทียร สงฆ์ประชา สส.ชัยนาท เขต 2 นางนันทนา สงฆ์ประชา สส.ชัยนาท นางศรีไพร พลอยทรัพย์ รองผู้อำนวยการกองแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายเดโช ประกาศแก่นทราย ที่ปรึกษา ผวจ.กาญจนบุรี

นายแพทย์ชาติชาย กิตติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  นายประสาน ปานคง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นายเนรมิต เหลืองอร่ามฟ้า นายอำเภอไทรโยค เกษตรอำเภอไทรโยค สาธารณสุขอำเภอไทรโยค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ กำนันตำบลวังกระแจะ ผู้นำท้องถิ่น ประธานวิสาหกิจชุมชนทั้ง 450 แห่ง ประธานอสม. และท่านผู้มีเกียรติที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการปลูกกัญชาทางการแพทย์ รวมกว่า 3,000 คน ร่วมในงานดังกล่าว

ด้านนายวิศารท์ พจน์ประสาท ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตกและประธานบริหารนิคมอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์แห่งประเทศไทย เผยว่า เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก และตัวแทนวิสาหกิจตัวแทนชุมชนทั้ง 450 แห่ง ทั่วประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาทางการแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขรู้สึกยินดีอย่างยิ่ง

ที่ทุกท่านมาร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ “กัญชาทางการแพทย์  World Weed West”  โดยในงานนี้เป็นการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปลูกกัญชาทางการแพทย์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย การจัดการ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-20 พ.ย.65 เพื่อสนับสนุนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายของรัฐบาล เรื่องการสนับสนุนส่งเสริมสมุนไพรไทย เพื่อใช้ทางการแพทย์ และเพื่อรวมตัววิสาหกิจชุมชนจำนวน 450 แห่ง แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในการผลิตพืชสมุนไพร ควบคุม “กัญชา”

เพื่อใช้ทางการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลวิซาการ การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ อีกทั้งสนับสนุนการส่งเสริมการใช้กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพ รวมถึงการนำไปใช้ต่อยอดทางเศรษฐกิจของประเทศ การประชาสัมพันธ์การยื่นขอรับอนุญาต การศึกษา ค้นคว้าวิจัยสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม (กัญชา) เพื่อการค้าส่งเสริมเศรษฐกิจพื้นฐานในด้านเกษตรกรรมของผู้ปลูกกัญชาทางการแพทย์ ให้มีกำลังใจและมีรายได้นำกลับไปเลี้ยงครอบครัว ส่งเสริมเศรษฐกิจครัวเรือนให้มีความยั่งยืน เข้าถึงระบบรากหญ้า รักถิ่นฐานบ้านเกิด

โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ บรรยายเชิงวิชาการในหัวข้อ กัญชาทางการแพทย์ในเชิงปฏิบัติการ จากนั้นร่วมชมนิทรรศการกัญชาทางการแพทย์ บู๊ทแสดงผลผลิตจากกัญชา รวมทั้งผลผลิตการปลูกกัญชาทางการแพทย์ในระบบปิด โดยได้ชมต้นกัญชาที่ปลูกภายใต้การดูแลควบคุมสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปใช้ในการผลิตยารักษาโรค ซึ่งการเปิดโรงเรือนปลูกกัญชาทางการแพทย์ระบบปิดในครั้งนี้ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin