น้ำป่าทะลัก! ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

Spread the love

เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยว และการพักค้างแรมในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

 

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายไชยวุฒิ อารีย์ชน เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ได้ออกประกาศอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ลงวันที่ 3 ตุลาคม2565 เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยว และการพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

โดยมีใจความว่า ด้วยในช่วงมรสุมทำให้มีพายุ ฝนตกหนัก และสะสมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ส่งผลให้น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ทำให้แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยอาจทำให้เกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ พิจารณาแล้ว เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และชุมชนใกล้เคียง อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยว และการพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

สำหรับนักท่องเที่ยวที่จองบ้านพัก และสถานที่กางเต็นท์กับระบบจองของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถยื่นขอรับเงินคืนจากเว็บไซต์กรมอุทยานฯ หรือโทร ๐๒๕๗๙ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๗๔๓, ๑๗๔๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทร ๐๓๔ ๕๔๐๓๑๖ หรือ ติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-nail:Khueansrinagarindra_np@hotmail.com หรือทางเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin