มรภ.กาญจนบุรี ร่วม สพม.กาญจนบุรี ขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษา

Spread the love

มรภ.กาญจนบุรี​ กับ​สพม.กาญจนบุรี​ ออกนิเทศ ติดตาม​ พร้อมขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษาเพื่อ​ยกระดับ​คุณภาพผู้เรียน​สู่การพัฒนา​ท้องถิ่น

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมบุคลากรร่วมเดินทางพบปะเยี่ยมเยือน

ตรวจเยี่ยม นิเทศ​ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการจัดการศึกษา ตา​มนโยบาย​ขับเคลื่อน​การศึกษา​ของ​ ผศ.ดร.พจนีย์​ สุข​ชาวนา​ รักษา​ราช​การแทน​อธิการบดี​มหา​วิทยาลัย​ราช​ภ​ั​ฏ​กาญจนบุรี

ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสทางเลือกในการจัดการศึกษาให้กับลูกหลานในท้องถิ่นด้วยความเสมอภาค โดยมีว่าที่ร้อยตรีภควัต อยู่พร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เป็นประธานในการนิเทศ

ติดตาม และมอบนโยบาย พร้อมด้วย ดร.ชยพล​ เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดร.ณพิชญา เพชรพิมล​ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

และดร.กัมปนาท สุ่มมาตย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.กาญจนบุรี นิเทศ​ ติดตาม​ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ครูและบุคลากร​ทาง​การศึกษา​ยกระดับ​คุณภาพการเรียน​การ​สอน​สู้ผู้เขียน​

สำหรับวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นิเทศ ติดตาม โรงเรียนเทพมงคลรังษี วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะคุณครูให้การต้อนรับ

ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนครั้งนี้​ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร คุณครูและคณะกรรมการสถานศึกษาด้วยมิตรไมตรีที่ดีต่อกันระหว่าง​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​กาญจนบุรี​

กับสำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​กาญจนบุรี​ เป็นการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาที่ดีและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin