กฟผ.ร่วมออกหน่วยจักษุแพทย์เคลื่อนที่ “โครงการแว่นแก้ว”

92509
Spread the love

กฟผ.ร่วมมือกับ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ดำเนินการออกหน่วยให้บริการตรวจวัดสายตาเพื่อแก้ปัญหาทางสายตาและมอบแว่นตาโดยไม่คิดมูลค่า ให้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาS 7692312

วันที่ 23 เมษายน 2565 ที่ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีนายไพฑูรย์  สมบูรณ์ชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ 2 พร้อมผู้ปฏิบัติงานเขื่อนศรีนครินทร์

S 7692311

ร่วมออกหน่วยจักษุแพทย์เคลื่อนที่ โครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 479โดยมี นายธนยศ  หิรัญเนตร นายอำเภอศรีสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดงาน นายนิมิตร  สุจิรัตนวิมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม 2 เป็นผู้กล่าวรายงานS 7692307

โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีสุขภาพทางสายตาที่ดีขึ้นS 7692310

จากนั้นนายไพฑูรย์  สมบูรณ์ชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ 2 พร้อมผู้ปฏิบัติงานเขื่อนศรีนครินทร์ ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการแว่นแก้ว

S 7692308

โดยมีนางสุมนา  ธรรมเมธา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นผู้รับมอบ

S 7692306

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ มีเป้าหมายให้บริการแก่ประชาชนตำบลนาสวน และตำบลด่านแม่แฉลบ จำนวนทั้งสิ้น 400 คน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin