กาญจนบุรี-ประชาชนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

1942
Spread the love

จังหวัดกาญจนบุรี ประชาชนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ขุดลอกและกำจัดวัชพืชสระน้ำสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

93474

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.15 น. ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

1925

พร้อมด้วย นายธนณัฐฏ์ ศรีสันต์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี นายอาทิตย์ จันดี นายกอบต.วังเย็น ดร.นพดล สงวนพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

1926

โอกาสนี้ ประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะและทำความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

1924

1928

กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  พร้อมยืนตรง ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  กล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดีด้วยหัวใจ  พร้อมกัน 3 ครั้ง จากนั้น ประชาชนจิตอาสา ทั้งหมดได้แยกย้ายไปปฏิบัติกิจกรรมขุดลอกและกำจัดวัชพืชสระน้ำสาธารณะประโยชน์โดยรอบบริเวณ

1942

ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ขุดลอกและกำจัดวัชพืชสระน้ำสาธารณะประโยชน์ ประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์  เป็นการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน1931

1935

โดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติหลายๆด้าน  ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน  ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า1937

1938

มีความสมัครสมาน สามัคคี  ร่วมมือร่วมใจ  ประกอบกิจกรรมสาธารณะ  เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม   โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  เพื่อให้เกิดความรัก  ความผูกพันใน ๔ สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน1939

1945

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้ทรงกอบกู้เอกราชของกรุงศรีอยุธยาให้เป็นปึกแผ่นและทรงมีพระปรีชาสามารถในการนำทัพ โดยเฉพาะการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระวีรกรรมครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย

1944

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin