ททท.จัดงาน “เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA” ณ จังหวัดกาญจนบุรี เน้นย้ำท่องเที่ยวไทยปลอดภัยด้วยมาตรฐาน SHA

Spread the love

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA” ณ จังหวัดกาญจนบุรี ในรูปแบบ Covid Free-Setting  พร้อมบริการ SHA Clinic สำหรับผู้ประกอบการ เน้นย้ำท่องเที่ยวไทยปลอดภัยด้วยมาตรฐาน SHA

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  “เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA” ณ โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวมุมมองใหม่ด้วยสินค้าและบริการการท่องเที่ยวคุณภาพมาตรฐาน SHA พร้อมบริการ SHA Clinic อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน SHA สำหรับผู้ประกอบการ 10 ประเภทกิจการ โดยมีนางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานกาญจนบุรี ส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)เผยว่า Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือมาตรฐาน SHA เปรียบเสมือนตราสัญลักษณ์ที่ตอกย้ำความมั่นใจด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการได้ดำเนินการปรับปรุงยกระดับสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ โดยมีมาตรการสาธารณสุขเป็นหัวใจหลักเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวผู้เข้าใช้บริการ ในการนี้ ททท. จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม  “เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA” ในพื้นที่ 5 ภาคของประเทศไทย

โดยเลือกจังหวัดหลักของภาคต่างๆ เป็นพื้นที่จัดงานในภาพรวมของภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้จัดที่จังหวัดภูเก็ต ภาคตะวันออกจัดที่จังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่จังหวัดนครราชสีมา ภาคเหนือจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคกลางจัดที่จังหวัดกาญจนบุรี

โดย ททท. ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม “เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA” ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมนำเสนอเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดท่องเที่ยวในภาคกลางให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยวมุมมองใหม่

กระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยว และกระจายรายได้สู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการผ่อนคลายมาตรการ  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ที่นักท่องเที่ยวจะได้ออกการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม สัมผัสวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงการได้ลิ้มลองรสชาติอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นของประเทศไทย

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 4 โซนหลัก ได้แก่ โซน SHA Pavilion นำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพจากผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA / โซน Gastronomy Zone คัดสรรร้านอาหาร  และเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่น รวมถึงการรังสรรค์เมนูอาหารท้องถิ่นจากเชฟชุมชน / โซน Premium Craft Zone จำหน่ายสินค้า Premium Craft ที่ได้รับความนิยมในท้องถิ่น / โซน DIY Zone เรียนรู้กิจกรรม DIY ที่น่าสนใจ เป็นต้น

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีบริการ SHA Clinic อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการมาลงทะเบียน รับมาตรฐาน SHA และให้คำปรึกษาในการลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการทั้ง 10 ประเภทกิจการ โดยผู้ประกอบการที่สนใจยื่นสมัครรับตราสัญลักษณ์ SHA

ต้องเตรียมภาพถ่ายมาตรฐานการให้บริการ และเอกสารสำคัญของสถานประกอบการ (รับทั้งเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) ตามหัวข้อและรายละเอียดการสมัครของแต่ละประเภทกิจการ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่https://www.thailandsha.com/checklist_example

การจัดงานในครั้งนี้ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานเป็นสำคัญ โดยกำหนดรูปแบบการจัดงานภายใต้มาตรการ Covid Free-Setting ตามมาตฐานทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จำกัด จำนวนผู้ร่วมงาน 900 คน/วัน โดยผู้เข้าร่วมงานต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มตามเกณฑ์ที่กำหนด

หรือแสดงหลักฐานการตรวจ โรคโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) โดยมีผลเป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมง ผ่านการคัดกรองอุณหภูมิ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในงาน ลงทะเบียนผ่านระบบ “ไทยชนะ” รณรงค์ชำระเงินผ่านการโอน Mobile Banking เพื่อลดการสัมผัส รวมถึงมีจุดบริการแอลกอฮอล์ทั่วบริเวณการจัดงาน

ภาพ-ข่าว : โด่ง น้ำริน

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin