การแข่งขันกีฬาบุคลากรสานสัมพันธ์กระชับมิตร มรภ.กาญจนบุรี กับ สพม.กาญจนบุรี ครั้งที่ 2

10315
Spread the love

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสานสัมพันธ์กระชับมิตร มรภ.กาญจนบุรี กับ สพม.กาญจนบุรี ครั้งที่ 2 เชื่อมความสามัคคี เป็นหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรสาขาวิชาชีพเดียวกัน1789

วันที่ 9 มกราคม 2565 นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสานสัมพันธ์กระชับมิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ครั้งที่ 21787

โดยมีนายหงษ์ดี ศรีเสน ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี/ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษีจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานฯ

1822

พร้อมด้วย ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1920

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ โรงเรียนวิสุทธรังษีจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี1919

นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี กล่าวว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคี เป็นหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรสาขาวิชาชีพเดียวกัน ทำให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดี1846

ยกระดับคุณภาพการศึกษา ทักษะชีวิต และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พันธกิจทั้ง 2 หน่วยงานให้เกิดการพัฒนา สู่ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพต่อไป และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร

1848

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการแนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

2050

ผอ.สพม.กาญจนบุรี กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอให้นักกีฬาได้ตระหนักว่าการแข่งขันกีฬานั้นสิ่งสำคัญที่สุด คือการได้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬา และการออกกำลังกาย

IMG 4290

ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม ขอให้นักกีฬาทุกคนจงภูมิใจว่า เราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วเพราะผลที่จะตามมาก็คือทำให้เรารู้จักคำว่า “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin