นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี เปิดตลาดน้ำชุมชน “ตลาดน้ำแพโฟลทติ้ง”

kmc 20211230 172204
Spread the love

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวกาญจนบุรีร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดศูนย์กระจายสินค้า “ตลาดน้ำแพโฟลทติ้ง”

1640861500557

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 พันเอก (พิเศษ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ จันทร์เพียร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์กระจายสินค้า “ตลาดน้ำแพโฟลทติ้ง”

1640861498381

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล พัชรวงศ์สิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ พร้อมด้วยนายเศษฐวิชช์ อัครกิจวราสกุล อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

1640861502849

นายสมพร พลอยมุกดา อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯ คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดตลาดชุมชนฯ ณ แพอาหารโฟลทติ้ง ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

1640861511182

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลแก่งเสี้ยน ร่วมกับ

kmc 20211230 182514

พันเอก (พิเศษ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ จันทร์เพียร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า ตลาดน้ำชุมชน”ตลาดน้ำแพโฟลทติ้ง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายสินค้าของชุมชน

kmc 20211230 182508

ที่ได้พัฒนาจากการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย กระจายสินค้า ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว

1640861513073

สำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่ายเป็นสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชุมชน ผลิตภัณฑ์จากผลงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

1640861514661

อาทิ ผักปลอดสาร ผลไม้สด ผลไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ โดยเปิดจำหน่ายทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 น.-18.00 น.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin