สมาคมกีฬาแห่ง จ.กาญจนบุรีแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “ เมืองกาญจน์เกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2

2176000
Spread the love

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรีแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “กาญจนบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2 พร้อมต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้แทนจังหวัดที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “กาญจนบุรีเกมส์”342

รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2 ระหว่างวันที่ 6 – 16 มกราคม 2565 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “ เมืองกาญจน์เกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2 ระหว่างวันที่ 20 – 24 มกราคม 2565348

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “กาญจนบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2347

โดยมีนายกิตติวัฒน์ พงศ์ปฏิมาพรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี สรุปความพร้อมในการจัดการแข่งขันฯ พร้อมด้วย ดร.กิรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา แห่งประเทศไทย ภาค 2 ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ในพื้นที่ ภาค 2 ทั้ง 14 จังหวัด ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ในพื้นที่ ภาค 2 ทั้ง 14 จังหวัด และแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน เข้าร่วมจำนวนมาก

349

นายกิตติวัฒน์ พงศ์ปฏิมาพรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “กาญจนบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2 ระหว่างวันที่ 6 – 16  มกราคม 2565 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “ เมืองกาญจน์เกมส์”350

รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2 ระหว่างวันที่ 20 – 24 มกราคม 2565 ซึ่งการแข่งขันกีฬาดังกล่าว มีความสำคัญต่อจังหวัดกาญจนบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี คำนึงถึงการเตรียมการต่างๆ อาทิ ด้านอุปกรณ์ ด้านเทคนิคกีฬา ด้านทีมบุคลากร จะพยายามเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุด เพื่อเป็นการ เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

343

โดยเตรียมความพร้อมด้านสนามแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “กาญจนบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2 ระหว่างวันที่ 6 – 16 มกราคม 2565 ใช้สนามแข่งขันต่างๆ ภายในจังหวัดกาญจนบุรี มีเพียง 5 ชนิดกีฬาที่ดำเนินการจัดการแข่งขันในจังหวัดอื่น ภายใน ภาค 2344

คือกีฬายกน้ำหนัก แข่งขันที่ จังหวัดนครสวรรค์ / กีฬาเรือพายแข่งขันที่จังหวัดระยอง / กีฬาฟันดาบสากล แข่งขันที่ จังหวัดปทุมธานี / กีฬาจักรยานประเภทถนน, ดาวน์ฮิลล์, ครอสคันทรี, BMX แข่งขันที่ จังหวัดชัยนาท / กีฬายูโด, ปัจจักสีลัต มวยปล้ำในร่ม, มวยปล้ำชายหาด, จักรยาน ประเภทลู่และกรีฑา จัดการแข่งขันที่ จังหวัดสุพรรณบุรี

345

และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “เมืองกาญจน์เกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระระดับภาค 2 ระหว่างวันที่ 20 – 24 มกราคม 2565 จัดแข่งขันจํานวน 2 ชนิดกีฬา คือกีฬากรีฑาและกีฬาเปตอง มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จำนวนทั้งสิ้น 288 คน341

โดยแยกเป็น นักกีฬาชาย 127 คน นักกีฬาหญิง 37 คน เจ้าหน้าที่ 95 คน โดยกีฬากรีฑาจะจัดการแข่งขันที่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี และกีฬาเปตองจะจัดการแข่งขันในสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากนี้ด้านที่พักนักกีฬา จังหวัดกาญจนบุรีได้จัดที่พักนักกีฬาไว้ให้ใกล้กับสถานที่แข่งขัน เพื่อลดภาระในการเดินทางของนักกีฬาอีกด้วย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin