อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับ SCGP  (โรงงานวังศาลา)จัด “คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดีสู่ชุมชน”

2175765
Spread the love

อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับ SCGP  (โรงงานวังศาลา)จัด “คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดีสู่ชุมชน”เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และเพิ่มช่องทางการ จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในพื้นที่

298

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ที่ บริเวณบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานวังศาลา) นายบุญสิทธิ์ เรืองผล อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี เปิดงาน “คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดีสู่ชุมชน”

303

โดยมีนายบัญชา พัฒนวิบูลย์ ผู้จัดการส่วนบริหารบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานวังศาลาเวลา) พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานวังศาลาเวลา) นายวิสุทธิ์ วอนเพียร นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา นางสาวกิตยาภรณ์ วอนเพียร รองนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

314

ผู้จัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จํากัด ผู้แทนบิสคลับกาญจนบุรี ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SMEs จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม หัวหน้ากลุ่มโรงงาน อุตสาหกรรม หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก

321

นายบุญสิทธิ์ เรืองผล อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า  “คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดีสู่ชุมชน” จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19317

ส่งผลกระทบให้บางกิจการมียอดขายลดลง หรือหยุดกิจการชั่วคราว และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ได้จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าในงาน “คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดีสู่ชุมชน” เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการ จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในพื้นที่

322

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 ณ SCGP โรงงานวังศาลา การโดยมีผู้ประกอบการเข้าเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า คุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานจำนวน 17 ร้านค้า และอีก 6  ร้านค้า ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโครงการพลังชุมชน SCGP โรงงานวังศาลา รวม 23 ร้านค้า306

ทั้งนี้นายบุญสิทธิ์ ฯ อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวขอขอบคุณ SCGP โรงงานวังศาลา ในฐานะ Big Brother พี่เลี้ยงรายใหญ่ของจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้ให้การสนับสนุนสถานที่และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin