รองผวจ.กาญจน์ ประชุม ร่วมผู้นำท้องถิ่นหาแนวแก้ปัญหา ต.ช่องสะเดา

kmc 20211012 111739
Spread the love

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวกับหารือแนวแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

1634012153885

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายคม ศรีเพ็ชร ปภ.จังหวัดกาญจนบุรี นายนพดล​ สุกิจปราณีนิจ ปลัดอำเภอเมืองกาญจนบุรี ประชุมร่วมกับ

1634012155572

นายวรุณ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ นางสาววาริกา รวดเร็ว ผู้ช่วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสลักพระ นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนันตำบลช่องสะเดา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน

1634012160447

รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆในพื้นที่ตำบลช่องสะเดา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

1634012165619 1จากการประชุมพบปัญหาต่างๆของพื้นที่ตำบลช่องสะเดาในเรื่องปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ทางตำบลได้มีแนวทางในการป้องกัน เฝ้าระวัง คัดกรอง รวมทั้งจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีของคนในชุมชน

1634012174827

แต่ที่น่าห่วงคือการเข้าออกของคนนอกพื้นที่ คนต่างชาติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทำให้มียอดผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอีก นอกจากนี้ยังพบปัญหาที่ดินทำกินที่เกิดความซับซ้อน

1634012163651

ปัญหาพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ ปัญหาน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและปัญหาช้างป่าที่ลงมาทำลายทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนมาเป็นระยะเวลา 15 ปี

1634012157611

ทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบแต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือและชดเชยค่าเสียหายจากหน่วยงานของภาครัฐ และไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ทำให้คนกับช้างมีการสูญเสียชีวิตกันทุกปี

1634012161925

ทั้งนี้จากการประชุมทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรับฟังปัญหาต่างๆและได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ

1634012159040

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในส่วนที่ยังหาข้อสรุปแนวทางแก้ไขไม่ได้จะได้นำข้อมูลที่ได้ไปหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin