1ปีมีครั้งเดียว !!!เชิญเที่ยวงานทุเรียนทองผาภูมิและผลไม้กาญจนบุรี 19-27 มิ.ย.64

Capture 2021 06 15 11.57.11 1
Spread the love

15 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.นายผกายเนติ์ เล่งอี้ พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายมนตรี เชื้อใจ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร ผู้ช่วยรองอธิการบดีด้านกายภาพและสิ่งแวดลอมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์ AIC จังหวัดกาญจนบุรี

1623731029221

นางสาวปิยพัชร์วงศ์โดยหวัง ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี นายสาธิต ยอดดำเนิน ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Clubจังหวัดกาญจนบุรี และนายเอกฉัตร สุนทรหัตถยา ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี(YEC) และเจ้าของสวนไทรโยครีสอร์ท

1623731041468

ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักของการจัดกิจกรรม ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน“ทุเรียนทองผาภูมิและผลไม้จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-27 มิถุนายน 2564 ณ สวนไทรโยครีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายขวัญชัย หาญสมัย นายกสมาคมการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรี แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนเข้าร่วม

1623732062822

นายผกายเนติ์ เล่งอี้ พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า การจัดงาน “ทุเรียนทองผาภูมิและผลไม้จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1″ คณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัดกาญจนบุรี (เซลส์แมนจังหวัด)เห็นว่าจังหวัดกาญจนบุรีมีการปลูกผลไม้ที่หลากหลายและมีรสชาติอร่อย เนื่องจากสภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศที่เอื้ออำนวย ส่งผลให้ผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนมีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่มีลักษณะเฉพาะตัว คือรสชาติไม่หวานจัด รสชาติมันนำ กลิ่นไม่ฉุน เส้นใยน้อย และเนื้อครีม

1623731037242

จึงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างแบรนด์ “ทุเรียนทองผาภูมิ” ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ และผลักดันเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) หรือทุเรียน GI ของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความต้องการให้กับทุเรียนมากขึ้น เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวและบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 2019

1623731063601

จึงได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี จัดงาน “ทุเรียนทองผาภูมิและผลไม้จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1ระหว่างวันที่ 19 – 27 มิถุนายน 2564 ณ สวนไทรโยครีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายเอกฉัตร สุนทรหัตถยา ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี (YEC)/เจ้าของสวนไทรโยครีสอร์ท เป็นเจ้าภาพหลักของการจัดงานในครั้งนี้

IMG 20210615 112558

ด้านนายมนตรี เชื้อใจ เกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า การคัดเลือกทุเรียนที่เข้ามาจำหน่ายในงานสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ได้พิจารณาและคัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกสวนทุเรียนที่ได้รับมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์PGS และอยู่ระหว่างการขอรับมาตรฐานดังกล่าว

1623731031101

พร้อมลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด(เซลล์แมนจังหวัด) เพื่อตรวจสอบคุณภาพผลผลิตและเชิญชวนเกษตรกรเข้ามาจำหน่ายผลผลิตภายในงานและได้มีการจัดบูธให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับโรคระบาดและศัตรูในการปลูกทุเรียนอีกด้วย

IMG 20210615 112725

นายเอกฉัตร สุนทรหัตถยา กล่าวเพิ่มเติมว่างานนี้เป็นครั้งแรกของจังหวัดกาญจนบุรีกับกิจกรรมกินบุฟเฟต์ทุเรียนทองผาภูมิ อิ่มอร่อยไม่อั้นตลอดระยะเวลา 60 นาทีเต็ม โดยคัดสรรทุเรียนเกรดพรีเมี่ยม ซึ่งทุเรียนทุกลูกจะมี QR Code ระบุชื่อสวน เพื่อสั่งซื้อและส่งตรงถึงบ้านได้อีกทางหนึ่ง

1623731096473

นอกจากนี้ยังมีผลไม้ตามฤดูกาลของจังหวัดกาญจนบุรีเช่น เงาะทองผาภูมิ ซึ่งเป็นสินค้า GI ของจังหวัดกาญจนบุรี ส้มโอ มังคุด อินทผลัมสด ให้เลือกซื้อ และทานผลไม้อร่อยยังได้มาพักผ่อน สูดอากาศ บริสุทธิ์ ท่ามกลางธรรมชาติ การจัดงานในครั้งนี้ได้มีแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ

1623731097958

ป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรีและผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์การประเมินสถานประกอบการ/สถานที่จัดงานของสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

IMG 20210615 112618

ผศ. ดร. ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร ผู้ช่วยรองอธิการบดีด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวว่ามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านวิชาการ ในการจัดทำร่างคำขอรับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ทุเรียนทองผาภูมิ”

1623731047807

โดยจากข้อสันนิษฐาน “ลักษณะทางภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ส่งผลต่อคุณภาพ รสชาติของทุเรียน” และตรวจสอบคุณภาพรสชาติของทุเรียนอย่างละเอียดทั้งค่าระดับความหวาน ความมันและเนื้อสัมผัสของทุเรียน ซึ่งจะนำข้อมูลผลการศึกษาดังกล่าว ร่วมจัดแสดงภายในงานด้วย

IMG 20210615 112651

นายสาธิต ยอดดำเนิน ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวถึงการได้จัดทำโครงการช่วยเหลือและสนับสนุนชาวสวนผู้ปลูกทุเรียนทองผาภูมิ ให้สามารถจำหน่ายผลทุเรียนทองผาภูมิแก่ลูกค้าหรือผู้บริโภคทั่วไปได้ล่วงหน้า

1623731060579

โดยให้มีการสั่งซื้อล่วงหน้า หรือ Pre Order ซึ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของสวนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ในเว็ปเพจ “ทุเรียนทองผาภูมิ” นอกจากนี้ได้มีการจัดทริปทัวร์เพื่อการประชาสัมพันธ์งาน ทุเรียนทองผาภูมิ และผลไม้จังหวัดกาญจนบุรี โดยร่วมกับ ททท. สำนักงานกาญจนบุรี

IMG 20210615 112634

นางสาวปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดำเนินโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)

1623731094395

การจัดงานในครั้งนี้ ณ สวนไทรโยครีสอร์ท ซึ่งได้รับมาตรฐาน SHA เรียบร้อยแล้วนั้น ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่า สินค้าและบริการต่างๆ ภายในงาน มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัยอย่างแน่นอน

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin