กาญจนบุรี…สหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันโควิด -19

Capture 2021 04 29 14.43.17
Spread the love

1619682307375.

29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด ให้บริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1619682319941.

ในพื้นที่เขตชุมชนหน่วยงาน สถานที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย โดยมีนายพิชัย ปานแก้ว สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี นางสาวเพ็ญศรี กลั่นบุศย์ นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย นายสุรพล จันทร์สุนทรพจน์ ปลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ย

1619682312044.

นางสาวกฤษดา สมรูป ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัดพร้อมด้วยนายอุกฤษบุษบงค์ สาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตี้ย นายวีระชัย เกตุเรน เกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย ผู้ใหญ่บ้าน และอสม.ร่วมกิจกรรม

1619682287048.

พร้อมรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

IMG 20210429 150321

นายพิชัย ปานแก้ว สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่าสำหรับการดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3

1619682273063.

ที่ได้ดำเนินการมาโดยเป็นเงินจากทุนสาธารณประโยชน์ของแต่ละสหกรณ์ต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกันอนุมัติมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวัน

1619682263691.

ตามที่ได้แจ้งไว้กับสหกรณ์ว่าสถานที่ใดที่คิดว่าเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมมีการรวมพลกันเป็นจุดเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้แจ้งมายังสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

1619682280847.

ครั้งนี้ได้รับแจ้งจากสหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด จึงได้เร่งดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และขอฝากถึงพี่น้องประชาชนถึงแม้จะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อดังกล่าวเมื่อใดที่ออกจากบ้านขอให้เว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆและหมั่นตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

IMG 20210429 150336

ด้านนางสาวเพ็ญศรี กลั่นบุศย์ นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของอำเภอด่านมะขามเตี้ยในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางอำเภอรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ

1619682322262. 1

ได้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยึดถือตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเฉพาะมาตรการ DMHTTคือการเว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากากอนามัย การหมั่นล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิ และการใช้แอพไทยชนะ

1619682265940.

นอกจากนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ประกาศและคำสั่งต่างๆของทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นคำสั่งประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรีให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งเรื่องงดการจัดเลี้ยงหรือกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

1619682331180.

ทางอำเภอด่านมะขามเตี้ยขอขอบคุณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทั้งเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์การฉีดพ่นน้ำยา

1619682243073.

ในการให้บริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งผนึกกำลังร่วมกับฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ส่วนราชการต่างๆ ของอำเภอด่านมะขามเตี้ย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin