กาญจนบุรี…นายกเหล่ากาชาดจ.กาญจนบุรีพร้อมด้วยนอภ.เมืองกาญจนบุรีและคณะลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

1332875
Spread the love

622579

27 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี นางพวงพยอม ศรีสันต์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

622577

นายประสาน สงวนพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย พายุฤดูร้อน

622571

622574

ในพื้นที่ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 หลังคาเรือน ได้แก่นายยวง โพธิ์ทอง บ้านเลขที่ 16/4 หมู่ 6 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

623387

นางไร ชื่นใจ บ้านเลขที่ 37 หมู่ 6 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นางสาวพุทธิดา เบ็ญพาด บ้านเลขที่ 57/3 หมู่ 9 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

622626

และนางคงศรี ขันธุ์มั่น บ้านเลขที่ 77/2 หมู่ 9 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยเบื้องต้นมอบเงินช่วยเหลือพร้อมถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและจะเร่งทำการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ประสบภัย

622580

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin