กาญจนบุรี …อบจ.กาญจนบุรีสนับสนุนงบประมาณเกือบ 30 ล้านบาท ร่วมโครงการ “ครัวคนกาญจน์ต้านโควิด-19 เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

Spread the love

หลังจากที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้เปิดตัวโครงการครัวคนกาญจน์ต้านโควิด-19 ซึ่งจะตั้งโรงครัวของทุกหมู่บ้านและชุมชน ในทั้ง 13 อำเภอทั่วทั้งจังหวัดกาญจนบุรี ที่เดือดร้อนได้กินอิ่มทุกมื้อ ในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง

โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นตัวแทนรับมอบและส่งต่อยังอำเภอทั้ง 13 อำเภอเพื่อรับหน้าที่ดำเนินการต่อตามวัตถุประสงค์ในการตั้งโรงครัวชุมชน ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ในนามประธานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับทราบ ถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด- 19ถึงแม้ว่า ขณะนี้ การแพร่กระจาย ของเชื้อโรคได้มีจำนวนลดน้อยลงแต่เรายังไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ อีกทั้งรัฐบาลยังคงมีมาตรการในการป้องกัน และเฝ้าระวัง โดยขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปอีก 9 เดือน

มีการประกาศสั่งปิด กิจการชั่วคราวของธุรกิจต่างๆ บางแห่งสั่งหยุดงาน บางแห่งลดจำนวนการจ้างงาน หรือเลิกจ้าง จึงเป็นเหตุให้ประชาชนโดยส่วนใหญ่ ได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก มีความยากลำบาก ในการดำรงชีพ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีจึงจำเป็นต้องเข้าสนับสนุนช่วยเหลือในการบรรเทา และเยียวยาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีโดยศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

จึงได้สนับสนุนงบประมาณ สำหรับเป็นค่าอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ โดยมอบให้ ทั้ง 13 อำเภอ และอำเภอจะรับหน้าที่ต่อไป เพื่อไปดำเนินการให้ถึงทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 30,000 บาท จำนวน 959 หมู่บ้าน กับอีก 19 ชุมชน รวมเป็นเงินจำนวน โดยประมาณ 30,000,000 บาท(สามสิบล้านบาท) โดยได้เริ่มดำเนินการแล้วทุกหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี

สำหรับทุนตั้งต้นในการตั้งโรงครัวของทุกหมู่บ้านและชุมชน เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนให้มีอาหารรับประทานในช่วงของสถานการณ์ของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 โดยขอให้นายอำเภอ

บริหารจัดการและต่อยอดเม็ดเงินนี้ให้สามารถตั้งโรงครัวให้ยาวนานและยั่งยืนมากที่สุด เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนที่ตกงานไม่มีเงินใช้ อย่างน้อยก็มีที่พึ่งปากท้องได้กินอิ่มทุกมื้อ ในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี และขอให้พวกเราได้ร่วมมือกัน เพื่อที่จะฟันฝ่าวิกฤตินี้ไปพร้อม ๆ กัน นายรังสรรค์ กล่าวในที่สุด

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin