Posted in ข่าวทั่วไป

จบแล้ว! นักเรียนผู้สูงอายุเข้ารับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.วังด้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังด…

Continue Reading... จบแล้ว! นักเรียนผู้สูงอายุเข้ารับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.วังด้ง
Posted in การศึกษา ข่าวทั่วไป

วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว…

Continue Reading... วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564
Posted in การศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

27 มีนาคม 2562 นายสมภพ ธี…

Continue Reading... วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561