อบต.เขาน้อย จังหวัดกาญจนบุรีร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรดอกไม้และแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

Spread the love

16 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.สจ.ชูศักดิ์ แม้นทิม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีประธานเปิดโครงการประเพณีตักบาตรดอกไม้และแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562โดยมีนายอนันต์ แม้นทิม นายกอบต.เขาน้อย กล่าวรายงาน ฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป เป็นการสร้างโอกาสให้คนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีของท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีตลอดจน ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันทำบุญระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย กับผู้นำและภาคประชาชนในพื้นที่ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลเขาน้อย

โดยมีนายวิบูลย์ เจริญพร นายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม นางสาวสุรีย์ แม้นทิม รองนายกอบต.เขาน้อย นายชูชาติ แม้นทิม อดีตกำนันตำบลเขาน้อย นายอนวัจน์ แม้นทิม กำนันตำบลเขาน้อย ข้าราชการ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก ณ วัดดอนคราม หมู่ที่ 5 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

นายอนันต์ แม้นทิม นายกอบต.เขาน้อย กล่าวว่า ประเพณีตักบาตรดอกไม้ของวัดดอนคราม ได้เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 โดยท่านเจ้าอาวาส วัดดอนครามพระครูโสภณกาญจนวัตรร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลเขาน้อยได้ยึดถือประเพณีตักบาตรดอกไม้เป็นประเพณีสำคัญที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปีและกำหนดเอาวันอาสาฬหบูชาคือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ของทุกปีเป็นวันประเพณีตักบาตรดอกไม้

ที่กำหนดขึ้นในวันนี้เพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา เมื่อพระภิกษุสงฆ์รับบิณฑบาตดอกไม้จากพุทธศาสนิกชนแล้ว นำดอกไม้มาสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญในวัดเช่นพระพุทธชินราช พระประธานที่ศาลาปฏิบัติธรรม พระประธานในอุโบสถ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ รูปหล่อเจ้าอาวาสวัดดอนคราม และจะทำพิธีอธิษฐานเข้าพรรษาในวันรุ่งขึ้น คือวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 สำหรับดอกไม้ที่นำมาใส่บาตรและเกี่ยวเนื่องตามประเพณีคือดอกเข้าพรรษา

แต่เนื่องจากปัจจุบันดอกเข้าพรรษาเป็นดอกไม้ที่หายากมีราคาสูงประกอบกับที่ชาวบ้านดอนครามได้มีการปลูกดอกดาวเรืองจำหน่ายเป็นจำนวนมากเพื่อให้ดอกดาวเรืองของบ้านดอนครามเป็นที่รู้จักมากขึ้นสามารถสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น

ชาวบ้านจะนำเอาดอกดาวเรืองที่เหลืองอร่ามสวยงามมามัดรวมกับธูปเทียน มาใส่บาตรเป็นประจำทุกปีซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวตำบลเขาน้อย และในปี 2557 สำนักวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีได้คัดสรรให้ประเพณีตักบาตรดอกไม้ของตำบลเขาน้อยเป็นของดีบ้านฉันระดับอำเภอตามโครงการรากวัฒนธรรมของดีบ้านฉันจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557 อีกด้วย

สำหรับประเพณีตักบาตรดอกไม้ในประเทศไทยปรากฏเป็นประเพณีถือปฏิบัติในวันเข้าพรรษาที่ วัดหลายแห่งในภาคกลางเช่นวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพฯ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร วัดจินดามณี จังหวัดสิงห์บุรี วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ประเพณีตักบาตรดอกไม้แบบท้องถิ่นมีเอกลักษณ์โดดเด่นและมีชื่อเสียงโดยเฉพาะการนำดอกเข้าพรรษาหรือดอกหงส์เหินมาทำบุญใส่บาตรพระภิกษุ

สจ.ชูศักดิ์ แม้นทิม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมทางศาสนานั้นนอกจากจะทำให้ได้รับกุศลบุญที่ได้ทำไปแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันของคนในหมู่บ้าน

ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์สร้างกิจกรรมให้เกิดขึ้นและยังเป็นการรวมญาติพี่น้องตลอดจนลูกหลาน ซึ่งไปทำงานในต่างแดนได้กลับมาพบปะและได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างบุญกุศลร่วมกัน และขอให้ทุกคนได้ร่วมกันรักษาและจัดกิจกรรมประเพณีตักบาตรดอกไม้ในเทศกาลเข้าพรรษานี้ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามต่อไป

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin