โรงเรียนวิสุทธรังษีจังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566“สัมมาคารวะ ปูชนียคณาจารย์”

Spread the love

โรงเรียนวิสุทธรังษีจังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 “สัมมาคารวะ ปูชนียคณาจารย์” แสดงความกตัญญูกตเวที ความเคารพ นบน้อมครูอาจารย์

นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษีจังหวัดกาญจนบุรี ประธานในพิธีไหว้ครูและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ร่วมในพิธี ณ ศาลาร่วมใจ 49 โรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือต่อครูอาจารย์

และเป็นการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามที่ลูกศิษย์พึงปฏิบัติต่อคุณครู ผู้สอน ซึ่งเป็นพิธีที่สำคัญตามประเพณีที่สืบทอดกันมา

ภาพ-ข่าว : น้ำริน พี่โด่ง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin