ศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนสมุนไพรนานาชาติ วัดลาดขาม “เปิดศูนย์นวดเพื่อสุขภาพ”

Spread the love

ศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนสมุนไพรนานาชาติ วัดลาดขาม ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  “เปิดศูนย์นวดเพื่อสุขภาพ” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและธรรมชาติขับเคลื่อนเศรษฐกิจและรายได้การท่องเที่ยวของให้มั่นคง

วันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.ว่าที่ ร.ต.ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานพิธี “เปิดศูนย์นวดเพื่อสุขภาพ” ณ ศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนสมุนไพรนานาชาติ วัดลาดขาม ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี

พร้อมด้วย พระครูปลัดเพลิน เตชธมฺโม เจ้าอาวาสวัดลาดขาม คณะสงฆ์ร่วมในพิธี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ นายกสมาคมการค้า และการลงทุนAsia Pacific กล่าวรายงานฯ แขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก

ศาสตราจารย์ ดร.หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ นายกสมาคมการค้า และการลงทุนAsia Pacific เผยว่า จากสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ที่กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย ส่งผลให้ปีนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีจำนวนมาก

โดยขณะนี้พบว่ามีนักทองเที่ยวคนไทย และต่างชาติมากขึ้น ซึ่งทราบกันดีอยู่แล้วว่าจังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก

การ“เปิดศูนย์นวดเพื่อสุขภาพ” ณ ศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนสมุนไพรนานาชาติ วัดลาดขาม ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี ในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และยังเป็นการสร้างบุคลากรด้านวิชาชีพและปลุกกระแสการรักษ์สุขภาพที่กำลังนิยมในปัจจุบัน

โดยในช่วงไฮซีซัน หรือช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ทำให้จำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาโตแบบก้าวกระโดดอัตราการเข้าเฉลี่ยอยู่ 80-100% บางโรงแรมมีอัตราการเข้าพักเกิน 100% จากจำนวนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจำนวนมาก

และโตแบบก้าวกระโดด จังหวัดกาญจนบุรีมีการฝึกอบรมวิชาชีพนวดสปาและวิชาชีพอื่น ๆป้อนเข้าสู่สถานประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรีโดยร่วมมือกับสำนักงานอาชีวศึกษาโดยได้นำหลักสูตรระยะสั้นเข้าร่วมฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานแรงงาน

ดังนั้นศูนย์นวดเพื่อสุขภาพแห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งการส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและรายได้การท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีให้ มั่นคงและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศต่อไป

ภาพ-ข่าว : น้ำริน

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin