พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “วิสุทธรังษีเกมส์” ประจําปีการศึกษา 2565

Spread the love

โรงเรียนวิสุทธรังษีจังหวัดกาญจนบุรีจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “วิสุทธรังษีเกมส์” ประจําปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ ร.อ.พรเนตร สีทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “วิสุทธรังษีเกมส์” ประจําปีการศึกษา 2565

โดยมีนายน้ำภูฟ้า ชูธัญญะ นายก อบน.ว.ส.(นายกองค์การบริหารส่วนนักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังษี) กล่าวรายงานฯพร้อมด้วยนายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี

ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูอาจารย์ นักเรียนเข้าร่วม ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

การแข่งขันกีฬาภายใน “วิสุทธรังษีเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนออกกําลังกายและนันทนาการ ส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม

อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะเชื่อมความสามัคคี ก่อให้เกิดสัมพันธไมตรีในหมู่คณะ และเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้นักเรียน

มีร่างกายแข็งแรง มีพลานามัยสมบูรณ์ ได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาและนักเรียน

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนและเยาวชนได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และเกิดความรักความสามัคคีในสถาบันแห่งนี้อีกด้วย

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “วิสุทธรังษีเกมส์” ในครั้งนี้จัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 7-11พฤศจิกายน 2565

โดยกำหนดพิธีเปิดการแข่งขัน วันที่10 พฤศจิกายน 2565 และจะมีพิธีปิดการแข่งขันในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 10 ประเภทกีฬา

ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล  เซปักตะกร้อ  วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส กรีฑา กีฬา E-sport และเกมกระดาน

ภาพ-ข่าว : น้ำริน พี่โด่ง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin