เริ่มแล้ว! Amazing Ladya “ดินแดนมหัศจรรย์วัดขุนแผน”12-14 ส.ค.65

Spread the love

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายก ทต.ลาดหญ้า นายก อบต.ลาดหญ้า แต่งไทยนุ่งโจง นั่งช้าง เปิดงาน Amazing Ladya ตอนดินแดนมหัศจรรย์วัดขุนแผน นำร่องเปิดพื้นที่แลนด์มาร์ก พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 17.30 น. นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานเปิดงาน Amazing Ladya “ ดินแดนมหัศจรรย์วัดขุนแผน”  โดยมีนายวรากร เสือส่าน นายกเทศมนตรีตำบลลาดหญ้า กล่าวรายงาน

พร้อมด้วย นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า พันเอก รณวรรณ พจน์สถิตย์ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 9 พันเอก จิระชัย ชูช่วย หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มทบ.17 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวร่วมงาน จำนวนมาก ณ โบราณสถานวัดขุนแผน หมู่2 บ้านท่าเสา ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

นายวรากร เสือส่าน นายกเทศมนตรีตำบลลาดหญ้า เผยว่า เทศบาลตำบลลาดหญ้า ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชนชาวลาดหญ้า

จัดโครงการสืบสานตำนานแผ่นดินเมืองกาญจนบุรีเก่า ประจำปี 2565 โดยใช้ชื่องาน Amazing Ladya “ดินแดนมหัศจรรย์วัดขุนแผน” ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 ณ โบราณสถานวัดขุนแผน หมู่ที่ 2 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งเมืองกาญจนบุรีเก่า บริเวณที่ตั้งประกอบด้วยวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัดขุนแผน วัดแม่หม้ายเหนือ วัดแม่หม้ายใต้ วัดนางพิม วัดป่าเลไลยก์ ปัจจุบันยังคงปรากฏโบราณสถาน เช่น

พระปรางค์วัดขุนแผน เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันในการดำเนินการจัดงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยว บนพื้นฐานการอนุรักษ์โบราณสถาน กับการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน โดยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้เกิดความรัก ความหวงแหน อนุรักษ์

และส่งเสริมไว้ซึ่งโบราณสถาน อันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม มรดกทางปัญญาของท้องถิ่น ให้คงอยู่เพื่อเป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งเสริม และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่และจังหวัดกาญจนบุรีและเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน และประชาชนทุกภาคส่วนทํากิจกรรมร่วมกัน บูรณาการร่วมกันอีกด้วย

บรรยากาศภายในงานการประดับประดาด้วยดอกไม้อันแสนสวยงาม จาก รักดอก  กับสโลแกน จันทร์เอกเขนก หลงเงาจันทร์ โดยเฉพาะพระจันทร์เต็มดวง  เปรียบเสมือนพระจันทร์ที่กำลังลอยขึ้นตรงองค์พระเจดีย์ เป็นการเริ่มต้นของความสุขสงบ แทนความหมายของแสงสว่างที่เย็นตาเย็นใจ

เป็นสิริมงคลแก่ผู้พบเห็น และยังได้เนรมิตพื้นที่วัดขุนแผน จำลองบรรยากาศหนังกลางแปลงสมัยก่อน สนามตีไก่โบราณ การละเล่นพื้นบ้านที่หาชมได้ยาก และอาหารพื้นถิ่นใน“ตลาดทองประศรี” ที่คนในพื้นที่ยังคงอนุรักษ์และสืบทอดต่อ ๆ กันมาจนถึงยุคปัจจุบัน

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin