“ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 46” จังหวัดกาญจนบุรี

Spread the love

ผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดงานสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 46” ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบูรณาการแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ ห้องประชุมภีมวนา โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานเปิดงานงานสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 46” พร้อมด้วยนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีพันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอำนาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและจากการหยิบยกเรื่องที่เห็นว่าส่งผลกระทบต่อสาธารณชน

มาพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่อาจได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่เป็นธรรมจากการกระทำของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงเป็นหน่วยกลางในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า การลงพื้นที่จัดสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในครั้งนี้ มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินแก่ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะหน่วยงานและผู้นำท้องถิ่นที่จะสามารถเป็นกระบอกเสียงแก่คนในพื้นที่ เพื่อใช้สิทธิที่พึงมีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

โดยเป็นการบรรยายเรื่อง “หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน” และ“ที่มาของระบบผู้ตรวจการแผ่นดิน และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ” และมีการเสวนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินพบสื่อมวลชน” ในหัวข้อ“ผู้ตรวจการแผ่นดิน สื่อมวลชน กลไกเพื่อสิทธิของประชาชน และการเสวนา หัวข้อ “หน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560”

โดยผู้แทนจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินป.ป.ช. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลปกครอง ซึ่งภายในงานมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น สื่อมวลชนและประชาชน จากจังหวัดกาญจนบุรีกว่า 300 คน เข้าร่วมงาน

นายสมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในบริเวณงานสัมมนา ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมกับ 7 องค์กร ได้แก่ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานศาลปกครอง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของแต่ละองค์กรและให้บริการปรึกษาข้อกฎหมายแก่ประชาชน

“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่พี่น้องประชาชนและเป็นแนวทางในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ สำหรับพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถมาใช้บริการยื่นเรื่องร้องเรียนได้ในกิจกรรมครั้งนี้

ก็สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงานได้ ทั้งทางไปรษณีย์ถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือโทรศัพท์สายด่วน 1676 (โทรฟรีทั่วประเทศ)

ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.ombudsman.go.th ทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน“ผู้ตรวจการแผ่นดิน” และแอปพลิเคชั่นไลน์ (ID Line : @ombudsman) ซึ่งการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น นายสมศักดิ์ กล่าว

ภาพ-ข่าว : น้ำริน พี่โด่ง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin