ส.ส.กาญจนบุรี เขต 2 ! เปิดการแข่งขันฟุตบอล สพม. 4 ภาค “แชมป์ชนแชมป์”

Spread the love

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด สุโขทัย และสงขลาจัดโครงการสร้างเครือข่ายด้วยกีฬา “สพม.4 ภาค” ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนวิสุทธรังษีจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายสมเกียรติ วอนเพียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี เขต 2 และคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล สพม. 4 ภาค “แชมป์ชนแชมป์”

โดยมีนายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษีจังหวัดกาญจนบุรีและประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฟุตบอล สพม. 4 ภาค “แชมป์ชนแชมป์”กล่าวรายงานฯ

พร้อมด้วยนายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี บุคลาการทางการศึกษา และนักกีฬา เข้าร่วม ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนวิสุทธรังษีจังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนวิสุทธรังษีจังหวัดกาญจนบุรี จัดการแข่งขันฟุตบอล สพม. 4 ภาค “แชมป์ชนแชมป์” ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านกีฬาฟุตบอลของนักกีฬาฟุตบอล

4 ภูมิภาค และเพื่อประสานความร่วมมือ สร้างความสามัคคีของ สพม. 4 ภาค อีกทั้งให้นักเรียนและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งได้แสดงออกด้านทักษะกีฬาและรักการออกกําลังกาย

สำหรับการแข่งขันฟุตบอล สพม. 4 ภาค “แชมป์ชนแชมป์” มี.ทีมตัวแทนแชมป์ จาก 4 ภาค เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ได้แก่ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา แชมป์จาก สพม.ร้อยเอ็ด,

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมแชมป์จาก สพม.สุโขทัย, โรงเรียนนาทวีวิทยาคมแชมป์จาก สพม.สงขลา, โรงเรียนวิสุทรังษีจังหวัดกาญจนบุรีแชมป์จาก สพม.กาญจนบุรี

ภาพ-ข่าว: น้ำริน พี่โด่ง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin