วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา นำนักเรียนแลกเปลี่ยนร่วมกับนักศึกษาทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ วัดพระธาตุโป่งนก

Spread the love

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัด “โครงการปฏิบัติธรรม และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ จังหวัดกาญจนบุรี” ณ วัดพระธาตุโป่งนก ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี บูรณะทาสีฐานพระมหาสถูปเจดีย์จุฬามณีศรีมหาธาตุ

วันนี้ (18 มีนาคม 2565) เวลา 13.00 น.พระครูมงคลกาญจนวิจิตร (หลวงพ่อศิลปะจิตร รมจิตฺโต) เจ้าอาวาสพระธาตุโป่งนก ให้การต้อนรับ ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวนรีรัตน์ ปิยะสุทธศิลป์ นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเกาหลีใต้ คณะนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ร่วมกิจกรรม“โครงการปฏิบัติธรรม และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ จังหวัดกาญจนบุรี”

ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า สำหรับ“โครงการปฏิบัติธรรม และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ จังหวัดกาญจนบุรี”ทางวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและซาบซึ้งในบวรพระพุทธศาสนา รวมไปถึงส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นนักพัฒนา มีจิตสาธารณะ ต่อสังคม โดยโครงการฯดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์สิ่งของ จากบริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จํากัด

และขอขอบคุณทางวัดพระธาตุโป่งนกที่ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรม ซึ่งถือเป็นโอกาสดีอีกอย่างหนึ่งที่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเกาหลีใต้มาร่วมด้วย 2 ท่าน ทางเราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

เราจะได้แสดงถึงวัฒนธรรมที่ดีของความเป็นไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และกิจกรรมต่างๆให้นักศึกษาประเทศเกาหลีใต้ที่มาร่วมโครงการฯนี้ได้รับประสบการณ์และกลับไปเผยแพร่ต่อยังประเทศของเขาอีกด้วย

วัดพระธาตุโป่งนก ตั้งอยู่บนเขาโดดเด่นโอบรอบด้วยเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งกั้นเขตแดนไทย-พม่า สภาพภูมิทัศน์บริเวณวัดในช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม จะมีทุ่งบัวตองออกดอกบานสะพรั่งสวยงาม พื้นที่ใกล้เคียงเป็นแหล่งธรรมโบราณ

และภายในวัดมีพระอุโบสถดินซึ่งสร้างเป็นหลังที่ 9 ในรัชกาลที่ 9 หนึ่งใน 4 ภาคของประเทศและเป็นตัวแทนของภาคกลางและภายในศาลาประทุมรัตน์มีพระพุทธรัตนมหาเศรษฐี (หลวงพ่อเศรษฐี) ซึ่งสร้างด้วยพลอยขาวสวยงาม

บนยอดเขาวัดพระธาตุโป่งนกมีพระเจดีย์ทรงระฆังคว่ำชื่อว่า “พระจุฬามณีศรีมหาธาตุ” ภายในประดิษฐานพระพุทธมหามิ่งมงคลหยกขาวเป็นประธาน ตรงกลางพระจุฬามณีศรีมหาธาตุมีมณฑปแกะสลักด้วยไม้สักทองลงรักปิดทอง

เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งอยู่บนเพดานพระจุฬามณีศรีมหาธาตุและบนปล้องไฉนของยอดเจดีย์ นอกจากนี้มีรอยพระพุทธบาทคู่แกะสลักจากหินลายมงคล ตรงกลางพระบาทเป็นรูปพระอาทิตย์ พระจันทร์และมีเครื่องหมายสวัสดิกะลายปางมงคลคู่ซึ่งยังไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนสันนิษฐานว่ามีอายุประมาณ 1,100 ปี

นอกจากนี้ทางวัดเปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชน เยี่ยมชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.30 น.โดยวัดพระธาตุโป่งนกตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านโป่งนก ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพ-ข่าว : น้ำริน พี่โด่ง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin