ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ของสหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด

1296540
Spread the love

1291964

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการพัฒนาร้านค้าสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรที่มีความเข้มแข็งให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณภาพ เป็นช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าสหกรณ์ได้มากขึ้น

1291963

ผลักดันให้สหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพ  แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ภายใต้แนวคิดสดจากฟาร์ม ถึงมือคุณ Fresh From Farm by Co-op “สด สะอาด ปลอดภัย”

1291960

เป็นการส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคุณภาพชีวิต ของสมาชิกเกษตรกร รวมถึงชุมชนและสังคมได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรมโดยส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตกับร้านค้าสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรผู้จำหน่าย  ขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าสหกรณ์ ตามโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

1291957

สหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัดเป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง มีทรัพย์สิน 220 ล้านบาท มีทุน 162 ล้านบาท  มีการดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายทั้งสินค้าที่เป็นวัสดุการเกษตรและสินค้าอุปโภค บริโภค

1291956

มูลค่า 12 ล้านบาท  สหกรณ์ฯ มีที่ตั้งของสำนักงานเหมาะสมอยู่ติดถนนสายหลักใกล้ที่ว่าการอำเภอด่านมะขามเตี้ย มีอาคารสถานที่พร้อม รวมทั้งมีความพร้อมด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ นำโดยนายอำนวย สายจันทร์ ประธานกรรมการ และนางสาวกฤษดา สมรูป ผู้จัดการ

1291962

ในปี 2564 นี้ สหกรณ์ได้สมัครเข้าร่วมโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์กับกรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้ดำเนินการปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์จำเป็น  มีการจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่

1291955

สินค้าที่นำมาจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ของสหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด จะเป็นสินค้าจากสมาชิก กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ เกษตรกรสมาชิกในชุมชน หรือจากโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสาน

1291959

ต่ออาชีพการเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรี และมีการเชื่อมโยงนำสินค้าคุณภาพดีจากสหกรณ์เครือข่ายจากต่างจังหวัดมาจำหน่ายด้วย โดยสินค้าที่นามาจำหน่าย  สด สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

1291961

คุณภาพดี ราคาประหยัด สินค้าขายดีมีทั้ง ข้าวสารหอมมะลิ เครื่องจักสาน เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าอื่นๆ อีกมายมาย  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกฤษดา สมรูป ผู้จัดการโทร063-2019789

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin