ชาวตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโววันออกพรรษา ณ วัดบ้านถ้ำ

Spread the love

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. สจ.ชูศักดิ์ แม้นทิม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานงานประเพณีตักบาตรเทโววันออกพรรษา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่อบต.ฯ,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน และชาวบ้านตำบลเขาน้อย ร่วมงานฯ โดยมีนายอนันต์ แม้นทิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ วัดบ้านถ้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

งานประเพณีตักบาตรเทโววันออกพรรษา ของวัดบ้านถ้ำแห่งนี้ จัดขึ้นเป็นประจำเดือนตุลาคมของทุกปี โดยจะมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับพระภิกษุสงฆ์ และชมขบวนแห่นางฟ้าซึ่งลงมาจากปากถ้ำยอดเขาบ้านถ้ำอันเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราชที่ชาวตำบลเขาน้อยให้การสักการะบูชามาช้านาน ตั้งแต่สมัยสุโขทัย หรือประมาณ 400 กว่าปีที่ผ่านมา

ซึ่งการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวไทย และการส่งเสริมการทำบุญตามประเพณีไทย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมตำบลเขาน้อย นอกจากจะได้ทำบุญ ได้รับกุศลผลบุญที่ทำไปแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวของคนในหมู่บ้านที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมและยังเป็นการรวมญาติพี่น้องตลอดจนลูกหลานได้กลับมาพบปะและร่วมมือร่วมใจกันสร้างกุศลผลบุญอีกด้วย

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin