กาญจนบุรี…วัดปากบาง อ.ท่ามะกา จัดตั้งตู้พระทำ นำสุข ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

Spread the love


29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.พระราชวิสุทธาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี/ เจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร

พระครูวิบูลกาญจโนภาส เจ้าคณะอำเภอท่ามะกา/ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร พระครูปัญญาวชิรกาญจน์ เจ้าคณะตำบลพงตึก/ เจ้าอาวาสวัดใหม่รางวาลย์

พระมหาสมพร ภทฺทวโร เจ้าอาวาสวัดปากบาง ประธานฝ่ายสงฆ์ นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา พร้อมด้วยพลตรี อร่าม เพชรพูลมา ผู้อำนวยการสำนักการฝึก กรมยุทธศึกษาทหารบก

นายสหัส บรรจงเมือง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ) นางสุรัตน์โพธิ์ทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

นางสาวเอื้องฟ้า ถาวรรักษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ คุณปิยะพัชร์ วงศ์โดยหวัง ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี นายไพโรจน์ นันทพรหมมา นายก อบต.พงตึก

นายจำลอง สุวรรณประเสริฐ นายก อบต.ท่าเสา นายพรเทพ วันเพ็ญ กำนันตำบลพงตึก นายสมศักดิ์ ภู่สมบูรณ์ สารวัตรกำนันตำบลพงตึก และสารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน

ร่วมพิธีเปิดการจัดตั้งตู้พระทำ นำสุข เพื่อเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ วัดปากบาง ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ตู้พระทำ นำสุข นี้ จัดตั้งไว้ ณ บริเวณวัดปากบาง ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการรับและให้ ผู้ให้ที่ประสงค์นำเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น ข้าวสาร ไข่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องปรุงรสต่างๆ น้ำดื่ม

สามารถนำมาบริจาคใส่ตู้ เพื่อส่งต่อให้พี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนได้นำไปใช้ ผู้รับสามารถมาหยิบสิ่งของต่างๆ แต่พอดีนำไปใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ “สุขใจให้ทั้งผู้ให้ อิ่มใจทั้งผู้รับ”


โดยตู้พระทำ นำสุข จะตั้งไว้ไม่เพียงแค่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เท่านั้น แต่จะตั้งตู้พระทำ นำสุขนี้ไว้เป็นการถาวร โดยเปิดให้สามารถมาหยิบได้ 2 ช่วงเวลา ช่วงเช้า 09.15 น.-12.00 น.และช่วงบ่าย 14.45 น.-17.59 น.ทุกวัน


กิจกรรมครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดต่อโดยคุณรุ่งนภา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพันท้าว นำทีม อสม.ร่วมจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย

ล้างเจลทำความสะอาด จัดเว้นระยะห่างทางสังคม ให้ผู้เข้าร่วมงานสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกัน ระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)อีกด้วย

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin