สาธารณสุขกาญจนบุรี สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ New Normal

สำนักงานสาธารณสุขจัง

Read more

สาธารณสุขกาญจนบุรี แนะวิธีทำหน้ากากอนามัยใช้เอง ทำเองได้ประหยัด

4 กุมภาพันธ์ 2562 ที

Read more

รพ.ด่านมะขามเตี้ย ใช้ ไอที บริการประชาชน สะดวก ลดแออัด ประชาชนพึงพอใจ ด้วยระบบ สมาร์ท ฮอสปิทัล

รองปลัดกระทรวงสาธารณ

Read more