รมต.กระทรวงวัฒนธรรมเปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่รุกข มรดกของแผ่นดิน ต้นกร่าง จังหวัดกาญจนบุรี

Spread the love

1 กรกฎาคม เวลา 10.00 น.นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่รุกข มรดกของแผ่นดิน ต้นกร่าง จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ

โดยมีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวต้อนรับ นายกิตตินันท์ อรรถบท นายอำเภอท่ามะกากล่าวรายงานฯ นางจริญญา จักรกาย วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นายประยูร ลี้ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลหวายเหนียว นายสมศักดิ์ วงษ์ศีล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหวายเหนียว/ผู้ดูแลศาลเจ้าตึก นายไพฑูรย์ ศรีแสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลหวายเหนียว นางสมควร เอื้อสุขนุกูล ประธานกลุ่มโครงการอาสากาญจนบุรี และแขกผู้เกียรติให้การต้อนรับ ณ ศาลตึก หมู่ที่ 1 ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะสักการะศาลเจ้าตึก พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเปิดผ้าคลุมป้ายต้นไม้ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมีต้นกร่าง และห่มผ้าต้นกร่าง จากนั้นร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงในแม่น้ำแม่กลอง เยี่ยมชมการสาธิตอาหารพื้นบ้าน สินค้าพื้นบ้าน และสินค้าทางวัฒนธรรม

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า โครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่รุกข มรดกของแผ่นดิน ต้นกร่าง จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลต้นไม้ที่มีประวัติศาสตร์คู่กับชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความรู้ความเป็นมาเป็นไปของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ทำให้คนรู้จักรักษาคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

ทั้งนี้ต้นกร่างที่อยู่ในพื้นที่การดูแลของสำนักงานเทศบาลตำบลหวายเหนียวได้รับการคัดเลือกให้เป็นรุกข มรดกของแผ่นดินของกระทรวงวัฒนธรรมถือเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างยิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้จะสามารถนำความรู้ประสบการณ์ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีมากยิ่งขึ้น

ด้านนายกิตตินันท์ อรรถบท นายอำเภอท่ามะกา กล่าวว่า ในฐานะหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ และคณะทำงานในการจัดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่รุกข มรดกของแผ่นดินต้นกร่างจังหวัดกาญจนบุรี ในครั้งนี้เป็นการเปิดตัวต้นไม้ทรงคุณค่าของชาติ

และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเป็นมาเป็นไปของประวัติศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักแก่เด็กเยาวชนและประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวอันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพลังความเข้มแข็งให้กับชุมชนและยังสามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นที่มีในอดีตกับปัจจุบันซึ่งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้อีกด้วย

ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วยการสาธิตอาหารพื้นบ้าน สินค้าพื้นบ้าน และสินค้าทางวัฒนธรรม โดยชุมชนคุณธรรม เครือข่ายวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้าน อาทิ การแสดงออกศึกโดยชุมชนคุณธรรมวัดดอนขมิ้น  และยังได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ในการมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดมาปล่อยลงในแม่น้ำแม่กลอง

สำหรับรุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุ เล่าขานต่อๆกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษว่าพบเห็นต้นกร่างซึ่งปกคลุมศาลเจ้ามาตั้งแต่ครั้งยังเป็นเด็ก จึงเป็นที่มาของการสันนิษฐานว่าต้นกร่างน่าจะมีอายุไม่น้อยกว่า 320 ปี

จากรุ่นสู่รุ่นรากของต้นกร่างได้ปกคลุมศาลเจ้าซึ่งชาวบ้านละแวกนั้นเรียกว่า “ศาลเจ้าตึก” ในส่วนของลำต้นมีขนาด 27 คนอกแผ่กิ่งก้านสาขาขยายปกคลุมตัวศาล โดยรอบตัวศาลเจ้ากรมศิลปากรได้เคยมาตรวจสอบศาลเจ้าตึกหลังนี้โดยได้นำอิฐมอญและอิฐแดงไปวิเคราะห์หาอายุสรุปได้ว่ามีอายุ 200-300 ปี

 

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin