“คุณรักสื่อ สื่อรักคุณ” งานสื่อสารมวลชนแห่งจังหวัดกาญจนบุรี

Spread the love

สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบุรีจัดงานสื่อสารมวลชนแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้ชื่องาน “คุณรักสื่อ สื่อรักคุณ” พร้อมมอบทุนการศึกษาบุตรหลาน

วันที่ 7 มีนาคม 2566 สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายเดชา เสรีวัฒน์ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายสรวุฒิ จงสกุล อดีตนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และไทยรัฐทีวี จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ

นายพรชัย วารีทิพย์ขจร ประธานกองทุนสวัสดิการสื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดงานสื่อสารมวลชนแห่งจังหวัดกาญจนบุรี “คุณรักสื่อ สื่อรักคุณ”

โดยได้รับเกียรติจากร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานเปิดงาน ร่วมด้วยนายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อทุกช่องทาง ร่วมงานจำนวนมาก ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

วันนักข่าว หรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับ วันสถาปนาสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน)

ก่อตั้งโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2498โดยนักข่าวรุ่นบุกเบิกคือ นายโชติ มณีน้อย ลงนามร่วมกับบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ รวม 16 ฉบับ

สำหรับการจัดงานของสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ของบรรดานักสื่อสารมวลชนในจังหวัดกาญจนบุรีที่นำเสนอข่าวสาร

ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อทุกช่องทาง ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ภายในงานมีการมอบสวัสดิการทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย

ภาพ-ข่าว : น้ำริน พี่โด่ง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin