107 ปี  “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ประจำปี 2566 น้อมรำลึก “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

Spread the love

ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกาญจนบุรี จัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานเปิดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ประจำปี 2566 โดยมีนายพิชัย ปานแก้ว สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน

พร้อมด้วยนายเสนอ ชูจันทร์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ ส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ในฐานะประธานกรรมการจัดงานฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ให้การต้อนรับ

ด้วยวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ โดยเป็นวันที่ขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศ ร่วมใจกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

ที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย ขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้แก่ ” สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ ”  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  2459

และได้ส่งเสริมให้มีการแพร่ขยายแนวคิดและวิธีการสหกรณ์ ไปทั่วประเทศ  ยังประโยชน์ให้เกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศอีกทางหนึ่ง

ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

โดยจัดให้มีพิธีวางพุ่มเพื่อสักการะ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติให้กับสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาค ประเภทสหกรณ์การเกษตร ประจำปี 2566

ซึ่งได้แก่สหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด สหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด  และสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด

ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ในครั้งนี้ ได้มอบธงให้กับสหกรณ์การเกษตรพนมทวน จำกัด เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติในปีถัดไป

ภาพ-ข่าว : น้ำริน พี่โด่ง

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin