รพ.พหลฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในครบรอบวันอสัญกรรมพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา

Spread the love

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในครบรอบวันอสัญกรรมพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ประจำปี 2566

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2566) ที่บริเวณอนุสาวรีย์พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา พร้อมด้วยคุณรวมพร เหล่าลือเกียรติ (ภรรยา) ประธานพิธีบำเพ็ญกุศลประจำปี เนื่องในวันครบรอบวันอสัญกรรม พลเอกพหลพลพยุหเสนาโดยมีคณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมพิธีฯ

นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กล่าวอัตชีวประวัติและกล่าวคำสดุดีพร้อมวางพวงมาลัยหน้าอนุสาวรีย์พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เพื่อน้อมรำลึก โดยผู้เข้าร่วมงานร่วมสักการะและร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 2 เดิมชื่อว่า“พจน์ พหลโยธิน” เกิดวันที่ 29มีนาคม พ.ศ.2430 เวลา 03.30 น. ณ บ้านหน้าวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนคร เป็นบุตรของพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (กิ่ม พหลโยธิน) กับท่านผู้หญิง จับ พหลโยธิน สมรสกับท่านผู้หญิงบุญหลง พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี 5 สมัย รวมระยะเวลา 5 ปี 5 เดือน 21 วัน

เมื่อ พ.ศ.2500 พล.ต.สาธร กาญจนรักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารปืนใหญ่ และทหารปืนใหญ่ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นสมควรที่จะมีสิ่งอนุสรณ์ คือ อนุสาวรีย์ พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ขึ้นไว้ในสถานที่อันสมควรในบริเวณค่ายพหลโยธิน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทอดทูนเกียรติประวัติอันดีงามของท่าน เพื่อเป็นอนุสรณ์ความดีของท่านที่มีต่อประเทศชาติ และจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่ท่านถือเสมือนภูมิลำเนาของท่าน กระทรวงมหาดไทย

โดยมีมติคณะรัฐมนตรีจึงสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับบริจาคทรัพย์ ประชาชนสมทบกับข้าราชการและองค์กรต่าง ๆ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2493 เพื่อจัดสร้างโรงพยาบาล

และอนุสาวรีย์ของ พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา ไว้เป็นอนุสรณ์ขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรี บริเวณตรงกลางด้านหน้าของโรงพยาบาลและได้ตั้งชื่อโรงพยาบาลว่า “โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีของท่านที่มีต่อประเทศชาติขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ถึงแก่อสัญกรรมด้วยเส้นโลหิตในสมองแตก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2490 รวมอายุได้ 60 ปี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จึงได้กำหนดกิจกรรม เพื่อรำลึกถึงท่าน โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลัย หน้าอนุสาวรีย์ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปีสืบมา

ภาพ-ข่าว : น้ำริน พี่โด่ง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin