SCGP & ไทยเคนเปเปอร์ เปิดบ้าน “ Open House” ต้อนรับสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงงาน

Spread the love

บริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด โรงงานวังศาลา และบริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) นำสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเยี่ยมชมโรงงาน ในโครงการเปิดบ้าน “ Open House” พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วันที่ 30 มกราคม 2566 บริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด โรงงานวังศาลา และบริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการเปิดบ้านต้อนรับชุมชน “ Open House” ครั้งที่ 1/2566

โดยนายเดชา เสรีวัฒน์ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบุรี นำทัพสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมชมกระบวนการผลิตกระดาษ

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯโดยมีนายสหรัฐ  พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานวังศาลา) กล่าวต้อนรับ

คณะสื่อมวลชน พร้อมด้วยนายบัญชา พัฒนวิบูลย์ ผู้จัดการส่วนบริหาร บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานวังศาลา) นายยงยุทธ สุภาเนตร ผู้จัดการส่วนบริหาร บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

นายณัฐกฤษ์ ศิริฤกษ์อมรกุล ผู้อำนวยการส่วนชุมชนสัมพันธ์ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานวังศาลา) นายวชิรวิทย์ ชิ้นปิ่นเกลียว หัวหน้าหมวดชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

คุณเบญญาภา พยมพฤกษ์ ผู้ประสานงานฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานวังศาลา) และเจ้าหน้าที่บุคลากรฝ่ายต่างๆให้การต้อนรับ

สำหรับโครงการเปิดบ้านต้อนรับชุมชน “ Open House” ครั้งที่ 1/2566 ในครั้งนี้ เพื่อสื่อสารระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน เช่น ระบบบำบัดน้ำทิ้ง

ระบบการจัดการด้านพลังงาน และสื่อสารกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นหรือคำแนะนำจากสื่อมวลชนเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ภาพ-ข่าว : น้ำริน พี่โด่ง

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin